Články

Ilustrace

Autenticky křesťanský způsob modlitby

[ Publikováno: 21.1.2019 | Téma: Spiritualita ]

Často když lidem říkáme, že meditujeme v křesťanské tradici, hledí na nás s údivem. Křesťanská meditace – to existuje? Když jim řekneme, že v raných staletích našeho letopočtu byla nedílnou součástí bohoslužby křesťanů, jejich nevíra vyroste do opovržení: „Kdyby tomu tak bylo, proč jsem o tom v kostele neslyšel?,“ protestují. Pak můžeme jemně vysvětlit, že z náboženských, politických a sociálních důvodů je to způsob modlitby, který byl na latinském západě od šestého století zapomenut. V tom období jsme vstoupili do ‚doby temna‘, a tehdy byla římská říše obléhána a nakonec zabrána germánskými kočovnými kmeny. Ve východním křesťanství tento způsob modlitby naopak přežil až do současnosti ve formě ‚Ježíšovy modlitby‘.

Ilustrace

Benedikt

[ Publikováno: 21.1.2019 | Téma: Spiritualita ]

Může následování duchovní stezky vést k právě tomu sobectví, jemuž se snaží uniknout? Nezřídka. Mniši pouště si byli vážně vědomi tohoto nebezpečí zvláště v samotě a spoléhali především na vztah otec – učedník, aby se mu vyhnuli. Byl to však Benedikt z Nursie (480-550), který mistrovským způsobem rozvinul moudrý vzorec výcviku mystického života založeného spíše na společenství, než na osobním mistrovi. Jeho Pravidlo je mistrovské zvláště svojí umírněností – přestože v něm chybí přímá mystická nauka.

Ilustrace

Kasián

[ Publikováno: 17.1.2019 | Téma: Spiritualita ]

Jan Kasián, kterého Thomas Merton nazýval 'mistr duchovního života pro mnichy - zdroj pro všechny na západě‘ a který uvedl Johna Maina zpět na cestu kontemplace, se pravděpodobně narodil v dnešním Rumunsku kolem roku 360.Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo