Články

Ilustrace

Liturgicko-akademické oslavy jubilejního roku sv. Cyrila

[ Publikováno: 12.7.2019 | Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Historie ]

Liturgicko-akademické oslavy MSKA jubilejního roku sv. Cyrila.

Moravsko- slezská křesťanská akademie navázala spolupráci s hnutím Europa Christi. Připravila a pořádá liturgicko-akademické oslavy k jubileu 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Ve výroční den 14. 2. 2019 uspořádala MSKA liturgicko-akademické kolokvium „Sv. Cyril-Konstantin, světec a filozof“. Liturgická část byla slavena mší svatou, kterou celebroval a promluvu pronesl Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. V akademické časti se svými příspěvky vystoupili: prof. Ladislav Tichý, Th.D. s příspěvkem na téma „ Sv. Cyril jako překladatel“ a ThDr. Jitka Jonová, Th.D. s příspěvkem na téma „Oslavy Cyrilometodějského milénia“. Vzávěru Bylo také představeno nové vydání překladu Jeruzalénské bible.

V rámci oslav jubilea sv. Cyrila se začátkem června uskutečnila přednáška Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D., s názvem „Neznámá sbírka biblí z knihovny arcibiskupského paláce“ pořádáná arcibiskupským olomouckým ve spolupráci s MSKA, spojená s prezentací Biblí a výstavou věnovanou Cyrilu a Metodějovi.

Na Velehradě se zástupci MSKA účastnili národní pouti a oslav sv. Cyrila a Metoděje a účastnili také řeckokatolické liturgie sv. Jana Zlatoústého vedenou vladykou Mons. Ladislavem Hučkou a následném setkání s vladykou, prezidentem MSKA a velehradským duchovním správcem k projednání spolupráce na založení Cyrilometodějského institutu MSKA a jeho činnosti. Projednána byla vzájemná spolupráce při přípravě sympozia „Velehradské uniononistické kongresy v inspiraci k současném dialogu“, plánovanému na Velehradě a při přípravě kurzu „Poznávání učení a díla sv. Cyrila a Metoděje“, které mají probíhat v regionech působnosti MSKA.

Ilustrace

Mise apoštolů Slovanů sv. Cyrila a Metoda, jako výzva pro novou evangelizaci Evropy - Mons. Jan Grauber

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Spiritualita, Historie ]

 V RÁMCI III. KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI  SE USKUTEČNILO SYMPOZIUM V NITŘE  NA TÉMA„Misia apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda, ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy“, NA KTERÉM JAKO HOST   ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ A METROPOLITA MORAVSKÝ MONS. JAN GRAUBNER  V AKADEMICKÉ  ČÁSTI  PŘEDNESL REFERÁT A V LITURGICKÉ ČÁSTI BYL HALVNÍ CELEBRANTEM PŘI  SLAVENÍ MŠE SVATÉ  KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE.

V  referátu uvedl, že vzpomínáme na velké apoštoly Slovanů a spolupatrony celé Evropy. Žili dávno v 9. století a přece jsou i dnes středem naší pozornosti. Čím byli tak velicí? Jaký odkaz zanechali nám, kteří máme za úkol novou evangelizaci?

Solunští bratři přišli k našim předkům jako misionáři. Nebyli první, už řadu let zde působili misionáři z jiných zemí. Byly zde i kostely. Lidé však dosavadním misionářům nerozuměli a proto evangelium zůstalo daleko od jejich srdcí. Svatí bratři Cyril a Metoděj použili nové formy evangelizace a byli úspěšnější než jejich předchůdci.

Ilustrace

KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI VELEHRAD K JUBILEU 1150. ÚMRTÍ SV. CYRILA

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Historie ]

MEZINÁRODNÍ KONGRES "ABY VŠICHNI BYLI JEDNO"Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo