Články

Ilustrace

Církev a peníze ve středověku - PhDr. Roman Zaoral

[ Publikováno: 7.2.2020 | Téma: Vzdělání, Společnost, Historie ]
Ilustrace

Mise apoštolů Slovanů sv. Cyrila a Metoda, jako výzva pro novou evangelizaci Evropy - Mons. Jan Grauber

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Spiritualita, Historie ]

 V RÁMCI III. KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI  SE USKUTEČNILO SYMPOZIUM V NITŘE  NA TÉMA„Misia apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda, ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy“, NA KTERÉM JAKO HOST   ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ A METROPOLITA MORAVSKÝ MONS. JAN GRAUBNER  V AKADEMICKÉ  ČÁSTI  PŘEDNESL REFERÁT A V LITURGICKÉ ČÁSTI BYL HALVNÍ CELEBRANTEM PŘI  SLAVENÍ MŠE SVATÉ  KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE.

V  referátu uvedl, že vzpomínáme na velké apoštoly Slovanů a spolupatrony celé Evropy. Žili dávno v 9. století a přece jsou i dnes středem naší pozornosti. Čím byli tak velicí? Jaký odkaz zanechali nám, kteří máme za úkol novou evangelizaci?

Solunští bratři přišli k našim předkům jako misionáři. Nebyli první, už řadu let zde působili misionáři z jiných zemí. Byly zde i kostely. Lidé však dosavadním misionářům nerozuměli a proto evangelium zůstalo daleko od jejich srdcí. Svatí bratři Cyril a Metoděj použili nové formy evangelizace a byli úspěšnější než jejich předchůdci.

Ilustrace

KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI VELEHRAD K JUBILEU 1150. ÚMRTÍ SV. CYRILA

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Historie ]

MEZINÁRODNÍ KONGRES "ABY VŠICHNI BYLI JEDNO"Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo