Články

Ilustrace

Svoboda slova v médiích

[ Publikováno: 12.4.2018 | Téma: Společnost, Právo, Etika ]

Ústavní soud svým Nálezem I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018 zrušil pokutu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání / dále jen RRTV /, kterou udělila jedné komerční televizi za porušení objektivity a vyváženosti ve zpravodajství. ÚS se zastal svobody slova garantované v Listině základních práv a svobod a konstatoval, že v daném případě nešlo o společensky tak závažnou věc, aby měl převahu vysílací zákon před svobodou slova.

Ilustrace

Tomášovo evangelium a sebepoznání

[ Publikováno: 12.4.2018 | Téma: Spiritualita ]

Tomášovo evangelium o integraci, očistě našeho 'ego'.

Ilustrace

Tomášovo evangelium – úsilí a milost

[ Publikováno: 5.4.2018 | Téma: Spiritualita ]

Pohled do apokryfního Tomášova evangelia z hlediska milosti a lidského úsilí

 Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo