Lékař-sestra-pacient. Etické problémy vzájemné komunikace

Ilustrace
Téma: Etika, Vzdělání
Vydáno: 22.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Od roku 2000 probíhá v Olomouci každý rok na podzim z iniciativy Moravskoslezské křesťanské akademie bioetická konference. Během té doby byla na tomto fóru předmětem diskuse již celá řada aktuálních témat. Na letošní, v pořadí již sedmnácté konferenci, akreditované Českou asociací sester, která se konala v sobotu 1. října 2016 v Arcidiecézním muzeu, šlo o vztah lékaře a sestry k pacientovi s důrazem na etické problémy vzájemné komunikace. Tradičními spolupořadateli byly Etická komise LF UP a FN Olomouc, Muzeum umění a Arcibiskupství olomoucké.

Absolventi medicínského studia skládají více než 2000 let starou Hippokratovu přísahu, a to i přesto, že v žádné zemi nebyla a není právní normou, ale jen etickým apelem, jak utvářet vztah mezi lékařem a nemocným. Vyhrocený individualismus a morální relativismus dnešní doby má své konkrétní důsledky i ve vztahu lékař-sestra-pacient. Posun od pacienta ke klientovi má zdůrazňovat jiný než staletí existující paternalistický vztah mezi poskytovateli zdravotní služby a nemocnými. Taková změna má bezesporu řadu výhod, zejména v tom, že je široké populaci poskytována vysoce odborná, na vědeckých důkazech postavená zdravotní péče; nevýhodou však je ztráta individuálního zaujetí pro nemocnou osobu.

Konference se zúčastnilo zhruba 80 posluchačů, kteří vyslechli celkem pět příspěvků: P. ThLic. Leo Zerhau (Katolická asociace nemocničních kaplanů, Brno), Duchovní rozměr péče o nemocné; Mgr. Alena Glajchová (Filozofi cká fakulta Západočeské univerzity,
Plzeň), Zranitelnost lékařské profese jako důsledek rostoucí autonomie pacientů; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc (LF UP), Komunikace mezi lékařem a pacientem; Mgr. Lenka Šefl ová (vrchní sestra II. interní kliniky FN Olomouc), Komunikace mezi sestrou a pacientem a Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (LF UP) – PhDr. Martin Šamaj, MBA (FZV UP), Kazuistiky z oblasti soudního lékařství. Bohatá diskuze se rozvinula především kolem otázky, jaké změny do vzájemné komunikace vnáší informovaný pacient a jak se vyrovnat s tím, že mnoha úkoly přetíženému zdravotnímu personálu nezbývá na potřebný rozhovor s pacientem dostatek času.

Příspěvky budou publikovány na stránkách časopisu Dialog-Evropa XXI, který v Brně vydává Moravsko-slezská křesťanská akademie.

 


Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.,
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
LFUP a FN Olomouc
Mail: ehrmanj@fnol.cz

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo