Lékař-sestra-pacient. Etické problémy vzájemné komunikace

Ilustrace
Téma: Etika, Vzdělání
Vydáno: 22.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Od roku 2000 probíhá v Olomouci každý rok na podzim z iniciativy Moravskoslezské křesťanské akademie bioetická konference. Během té doby byla na tomto fóru předmětem diskuse již celá řada aktuálních témat. Na letošní, v pořadí již sedmnácté konferenci, akreditované Českou asociací sester, která se konala v sobotu 1. října 2016 v Arcidiecézním muzeu, šlo o vztah lékaře a sestry k pacientovi s důrazem na etické problémy vzájemné komunikace. Tradičními spolupořadateli byly Etická komise LF UP a FN Olomouc, Muzeum umění a Arcibiskupství olomoucké.

Absolventi medicínského studia skládají více než 2000 let starou Hippokratovu přísahu, a to i přesto, že v žádné zemi nebyla a není právní normou, ale jen etickým apelem, jak utvářet vztah mezi lékařem a nemocným. Vyhrocený individualismus a morální relativismus dnešní doby má své konkrétní důsledky i ve vztahu lékař-sestra-pacient. Posun od pacienta ke klientovi má zdůrazňovat jiný než staletí existující paternalistický vztah mezi poskytovateli zdravotní služby a nemocnými. Taková změna má bezesporu řadu výhod, zejména v tom, že je široké populaci poskytována vysoce odborná, na vědeckých důkazech postavená zdravotní péče; nevýhodou však je ztráta individuálního zaujetí pro nemocnou osobu.

Konference se zúčastnilo zhruba 80 posluchačů, kteří vyslechli celkem pět příspěvků: P. ThLic. Leo Zerhau (Katolická asociace nemocničních kaplanů, Brno), Duchovní rozměr péče o nemocné; Mgr. Alena Glajchová (Filozofi cká fakulta Západočeské univerzity,
Plzeň), Zranitelnost lékařské profese jako důsledek rostoucí autonomie pacientů; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc (LF UP), Komunikace mezi lékařem a pacientem; Mgr. Lenka Šefl ová (vrchní sestra II. interní kliniky FN Olomouc), Komunikace mezi sestrou a pacientem a Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (LF UP) – PhDr. Martin Šamaj, MBA (FZV UP), Kazuistiky z oblasti soudního lékařství. Bohatá diskuze se rozvinula především kolem otázky, jaké změny do vzájemné komunikace vnáší informovaný pacient a jak se vyrovnat s tím, že mnoha úkoly přetíženému zdravotnímu personálu nezbývá na potřebný rozhovor s pacientem dostatek času.

Příspěvky budou publikovány na stránkách časopisu Dialog-Evropa XXI, který v Brně vydává Moravsko-slezská křesťanská akademie.

 


Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.,
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
LFUP a FN Olomouc
Mail: ehrmanj@fnol.cz

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo