Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2021

Ilustrace
Vydáno: 6.1.2023
Autor: Administrátor
Zpět

Obálka Dialog Evropa XXIPočet stran: 108

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie,

přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021.

ROZHOVORY: obsahuje rozhovory s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem k osobnosti A. C. Stojana a s Mons. Josefem Hrdličkou k osobnímu životnímu jubileu.

I. TÉMA: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým. Obsahuje referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA a konference v Senátu, Referáty a příspěvky poskytují svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře v přelomovém období svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled a působení A. C. Stojana ve službě a dialogu církve a státu a spolupráci církve a státu v období vzniku Československa.

II. TÉMA: JUBILEUM CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ. Jubileum 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily ohsahuje Kázání kardinála Schönborna v Tetíně a Pozdrav J. Em. Dominika kardinála Duky OP. Jubileum 60. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Mons. Karla Matochy obsahuje příspěvky – Josef Karel Matocha (1888–1961) od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a Svědectví o arcibiskupu Matochovi od historika Mgr. Víta Němce.

III. TÉMA: projekt Mobilní univerzita CMKA. Obsahuje informace o záměru projektu Mobilní univerzity, který je zaměřen na vzdělávaní laiků formou studijních výjezdů spojených s přednáškami během cesty. Obsahuje zprávu o realizaci akcí v zimním semestru 2021 a výběr přednášek – Minulost a budoucnost velehradských sjezdů - Mons. Dr. Ladislav Belás z Nitry a příspěvek - Český rodák kardinál Christoph Schönborn potomkem českých králů.

IV. TÉMA: REALIZACE KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA: Obsahuje informace o záměru a realizaci Kurzu, který je zaměřen k uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. P přednášku z P. Mikluáška na téma Víra v perspektivě křesťanské fundamentální teologie

ANOTACE PUBLIKACÍ: Představuje nové knihy: OD SRDCE K SRDCI - Mons. Josefa Hrdlička - Vychází u příležitosti jeho 80. narozenin.

V KŘÍŽI NAJDU VŠE, CO HLEDÁM - Arnulfovo dílo vychází česky poprvé v nádherném přebásnění Josefa Hrdličky. EXERCIČNÍ HNUTÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V OBDOBÍ 1850–2020 od P. ThDr. Jana Larische: - publikace mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti.

P. ThDr. Jiří Koníček, šéfredaktor

Časopis ON-LINE

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo