Lvi přicházejí

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Proč Evropa a Amerika směřují k nové tyranii. Kartuziánské nakladatelství, Brno, 2015, 437 s.

Předkládaná kniha vznikla především na základě zkušeností Vladimíra Palka v politickém životě. Bratislavský rodák vystudoval v letech 1977-1981 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Hned v roce 1981 získal učitelské místo na Katedře matematiky Elektrotechnické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě a dále i jako vědecký pracovník v Ústavu technické kybernetiky Slovenské akademie věd. Listopadové události 1989 jej vtáhly do víru politického života, když se v létech 1991-1992 stává náměstkem ředitele Federální bezpečnostní a informační služby. Přesto nadále působí i na Katedře matematiky bratislavské techniky, kde se v roce 1996 habilitoval.

V roce 1996 vstupuje do aktivní politiky jako místopředseda KDH (Kresťanskodemokratické hnutie), do této funkce je opětovně volen v letech 1999, 2000, 2001 až se v červenci 2006 funkce místopředsedy vzdává a nakonec v únoru 2008 KDH, na protest proti jeho příklonu k liberálním společenským trendům, opouští. V červenci 2008 spolu s dalšími kolegy, kteří KDH opustili (např. František Mikloško), zakládá novou stranu Konzervativní demokrati Slovenska (KDS) a stává se jejím prvním předsedou. V létech 1998–2010 je poslancem Národní rady Slovenska, od 16. října 2002 do 7. února 2006 zastával funkci ministra vnitra Slovenské republiky. Kvůli zákonu o výhradě svědomí vystupují zástupci KDH z vlády a koaliční vláda tak končí. Poslanci KDH nadřazují morální princip a učení katolické církve nad politický podíl na výkonné moci ve státě.

O podílu na moci křesťanských demokratů napříč Evropou i za oceánem vlastně pojednává celá Palkova kniha. V úvodu si autor všímá poválečného vítězství socialistických stran v západní Evropě a komunistických stran v Evropě východní. Komunistickými státy pronásledovaní křesťané s nadějí hledí na Západ, kde se postupně prosazují do vlády křesťansko demokratické strany. Záhy se ale ukazuje, že křesťanské strany nejsou schopny oponovat socialistům a liberálům, kteří od revolty 60. let postupně prosazují potratové zákony, zákony podporující homosexualitu, registrované partnerství, adopci dětí homosexuálními páry a následně i euthanasii.

V jednotlivých kapitolách Palko prochází konkrétní země západní Evropy, Spojené státy americké, Kanadu a sleduje jednotlivé aktéry socialistických, liberálních a křesťansky orientovaných stran a jejich zástupců při prosazování těchto životu nepřátelských zákonů. Stranou nenechává i některé zástupce katolické církve a zde si všímá osobností, které se snaží hájit „kulturu života“, ale i těch kteří se k překvapení mnohých křesťanů staví na podporu zákonů „kultury smrti“.

S údivem si všímá zvláštního spojení mezi levicovými silami na Západě a komunistickými silami na Východě a označuje toto ideové spojení bratry a bratranci. Často tyto bratrance nachází i v křesťanských stranách.

Autorově pozornosti neujde ani dění v Evropské unii – v Evropském parlamentě. Na křesťanských základech budované společenství dnes odmítá postavit svou ústavu na křesťanských základech a odvolání se na Boha. Ve své politice raději vítá dříve komunistické činovníky východní Evropy, než na katolických věroučných pozicích setrvávající politiky.

Podrobně autor líčí postupující antropologickou revoluci, která zdomácněla v euroatlantickém prostoru a kterou se postupně snaží „vyvážet“ i do rozvojových zemí jako součást materiální podpory.

Součástí této antropologické revoluce je proces pronásledování křesťanů v celém euroatlantickém prostoru. Není to sice pronásledování jako v antickém cirku, kdy jsou křesťané předhazováni lvům, ani komunistické vraždění a věznění křesťanů. Křesťané jsou nuceni prožívat své křesťanství v soukromí, nemají jej vnášet do veřejného a pracovního života. Katoličtí zdravotníci jsou nuceni podílet se na potratovém vraždění bezbranných počínajících životů v mateřském lůně. Pokud se rozhodnout zastávat apoštolské učení „Více je potřeba poslouchat Boha než lidi“, jsou propouštěni ze zaměstnání. Palko zde líčí celou řadu případů pronásledování křesťanů za nošení křesťanského symbolu křížku na krku a další formy přihlášení se ke katolické nauce.

Politiku v tomto směru silně podporujícími aktéry jsou média a soudci. Soudci se tak vlastně stávají také „politickými aktéry“ a nerespektují své nezávislé soudcovské poslání.

Předkládaná kniha je pro křesťana poměrně smutným čtením, které odráží skutečnou tragiku společnosti, která se nápadně přibližuje antické úpadkové a nakonec vyvrácené společnosti. V žádném případě ale smutně nekončí, naopak staví před oči čtenáře naději. Z předcházejícího vývoje vyvozuje jakési nové „Desatero“, které před křesťany i ostatní lidi dobré vůle staví obraz jakéhosi východiska z tristní antropologické revoluce naší doby, která nás uvrhuje do nové tyranie. Dává čtenáři návod, jak se této tyranii bránit.

 1. Poznejte pravdu, osvobodí Vás!
 2. Čiňte pokání!
 3. Mluvte pravdu!
 4. Připravte se na mučednictví!
 5. Připravujte si argumenty!
 6. Spojujte se mezi sebou, komunikujte spolu, jednejte společně!
 7. Komunikujte a spolupracujte s jinak smýšlejícími!
 8. Vytvářejte kulturu!
 9. Buďte odborníky!
 10. Nebojte se!

Na Slovensku v roce 2012 vydaná kniha byla záhy rozebraná, český překlad byl vydán v roce 2015. v Německu jsou již rozebrána 4 vydání Palkovy knihy, následuje italské vydání. Kniha, opatřená bohatým poznámkovým aparátem a rejstříkem, určitě není lehké čtení, ale je to čtení pro dnešního nejen katolického křesťana – kněze i laika důležité. Dokládá to i pozdravný a děkovný dopis autorovi od emeritního papeže Benedikta XVI. Mohu čtenáři jen doporučit.

Autor: Jiřina Štouračová

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo