KONFERENCE 1. 12. 2018 - VÝZNAMNÉ CÍRKEVNÍ OSOBY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA

Ilustrace
Vydáno: 28.11.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Význam této akce je především v prezentaci pramenných materiálů týkajících se církevních osobností, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály a studiemi na toto téma. Tyto materiály rozšiřují pohled na působení církve a jejích osobností, které jsou spojeny se vznikem ČSR a následným historickým vývojem ve 20. století. Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam církevních osobností na formování duchovního morálního a národního povědomí a významu kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze vytvořit přehled církevních osobností a církevně-společenské činnosti 20. století, na které měly bezprostřední vliv. Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Projekt je koncipován jako víceletý. V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference. V dalších letech budou prezentovány církevní osobnosti spojené s přínosem a rolí ve společenských oblastech.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo