KONFERENCE 1. 12. 2018 - VÝZNAMNÉ CÍRKEVNÍ OSOBY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA

Ilustrace
Vydáno: 28.11.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Význam této akce je především v prezentaci pramenných materiálů týkajících se církevních osobností, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály a studiemi na toto téma. Tyto materiály rozšiřují pohled na působení církve a jejích osobností, které jsou spojeny se vznikem ČSR a následným historickým vývojem ve 20. století. Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam církevních osobností na formování duchovního morálního a národního povědomí a významu kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze vytvořit přehled církevních osobností a církevně-společenské činnosti 20. století, na které měly bezprostřední vliv. Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Projekt je koncipován jako víceletý. V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference. V dalších letech budou prezentovány církevní osobnosti spojené s přínosem a rolí ve společenských oblastech.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo