Rozhovory

Ilustrace

Dialog s islámem

[ Publikováno: 16.10.2017]

Papež František se v Egyptě pokusil prolomit stagnaci, k níž je od samého počátku odsouzen křesťansko-muslimský dialog, říká P. Henri Boulad SJ. Tento egyptský jezuita, mnohaletý rektor káhirské koleje a zakladatel tamní charity, reflektuje papežskou návštěvu ve své vlasti z perspektivy křesťanů, kteří žijí v muslimských zemích. Krásná slova nemohou zakrýt skutečnost, že k pravému dialogu chybí společný základ, dodává a připomíná, že Chartu lidských práv podepsaly všechny země světa, s výjimkou 57 muslimských států. Nerovností zakódovaných v islámu je totiž celá řada. Křesťané jsou vnímáni jako obyvatelé druhé kategorie, protože Korán mluví o povýšenosti muslima nad křesťanem. To je také hlavní problém ve vzájemných vztazích – zdůrazňuje P. Henri Boulad.

Ilustrace

Nejen o synodě - rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem

[ Publikováno: 30.5.2017]

Kardinál Kasper odpovídá na otázky týkající se biskupské synody o rodině, ale poukazuje i na současný stav církve a význam pontifikátu papeže Františka. Současnou diskuzi ohledně postsynodální exhortace papeže „Amoris laetitia“ (Radost lásky) je vhodné vnímat v kontextu tohoto rozhovoru. V synodním procesu se objevila kontroverzní témata, týkající se aktuálních problémů a těžkostí dnešních rodin, která jsou v textu nastíněna. Je třeba ocenit přímost a konkrétnost postojů, které jsou skutečnou reflexí problémů dneška.

Ilustrace

Rozhovor s pomocným biskupem brněnské diecéze Mons. Pavlem Konzbulem

[ Publikováno: 21.2.2017]

Vážený otče Pavle, od Vašeho biskupského svěcení, které bylo v červnu 2016, uplynulo již několik měsíců. Jak se za tuto dobu změnil Váš život, co nového přišlo a co jste musel opustit?


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo