Rozhovory

Ilustrace

Dialog s islámem

[ Publikováno: 16.10.2017]

Papež František se v Egyptě pokusil prolomit stagnaci, k níž je od samého počátku odsouzen křesťansko-muslimský dialog, říká P. Henri Boulad SJ. Tento egyptský jezuita, mnohaletý rektor káhirské koleje a zakladatel tamní charity, reflektuje papežskou návštěvu ve své vlasti z perspektivy křesťanů, kteří žijí v muslimských zemích. Krásná slova nemohou zakrýt skutečnost, že k pravému dialogu chybí společný základ, dodává a připomíná, že Chartu lidských práv podepsaly všechny země světa, s výjimkou 57 muslimských států. Nerovností zakódovaných v islámu je totiž celá řada. Křesťané jsou vnímáni jako obyvatelé druhé kategorie, protože Korán mluví o povýšenosti muslima nad křesťanem. To je také hlavní problém ve vzájemných vztazích – zdůrazňuje P. Henri Boulad.

Ilustrace

Nejen o synodě - rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem

[ Publikováno: 30.5.2017]

Kardinál Kasper odpovídá na otázky týkající se biskupské synody o rodině, ale poukazuje i na současný stav církve a význam pontifikátu papeže Františka. Současnou diskuzi ohledně postsynodální exhortace papeže „Amoris laetitia“ (Radost lásky) je vhodné vnímat v kontextu tohoto rozhovoru. V synodním procesu se objevila kontroverzní témata, týkající se aktuálních problémů a těžkostí dnešních rodin, která jsou v textu nastíněna. Je třeba ocenit přímost a konkrétnost postojů, které jsou skutečnou reflexí problémů dneška.

Ilustrace

Rozhovor s pomocným biskupem brněnské diecéze Mons. Pavlem Konzbulem

[ Publikováno: 21.2.2017]

Vážený otče Pavle, od Vašeho biskupského svěcení, které bylo v červnu 2016, uplynulo již několik měsíců. Jak se za tuto dobu změnil Váš život, co nového přišlo a co jste musel opustit?


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo