Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

Ilustrace
Vydáno: 9.3.2019
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Vážení členové MSKA,

podle našich stanov Vás všechny srdečně zvu na Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, které svolávám

na sobotu 6. dubna 2019 v 9.30 hodin

do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Program:

Zahájení a uvítání hostů

Duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství

Volba návrhové a volební komise, ustanovení zapisovatele a dvou kontrolorů zápisu

Návrh programu Valného shromáždění MSKA a jeho schválení

Zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019

Zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019

Zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018

Přestávka

Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA

Diskuze

Usnesení a závěr

Valné shromáždění potvrdí program obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši akademii a těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, v. r.

prezident MSKA

Pozvánka ke stažení

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo