Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor: Administrátor
Zpět

 Marek Vácha: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis, Brno: Cesta 2014, s. 215, ISBN 978-80-7295-184-0 

Autor knihy o vědě a víře je naší veřejnosti znám jako spisovatel i popularizátor přírodních věd, ale také jako skaut, katolický kněz a vysokoškolský učitel.

Někdy mám pocit, že Marek Vácha je makroskopický kvantový úkaz, který se dokáže rozdvojit ba i roztrojit, protože se s jeho stopami setkávám všude, kam se v této zemi, ale i na jiných kontinentech, sám vrtnu.

Byl skutečně už nejvyšší čas, aby se z jeho pera dostala čtenářům do rukou kniha o velkém tématu současného vztahu přírodních věd a křesťanské náboženské víry. Česká veřejnost je totiž v tomto směru mírně řečeno zvláštní. Může za to přemíra předsudků, které mezi námi kolují už snad dvě staletí a mají – navzdory změnám, kterými zmíněný vztah během té doby prošel – opravdu tuhý kořínek.

Autorův jazyk je barvitý a poetický, ale současně se nikde nevzdává potřebné přesnosti, pokud jde o vědecká, ale též teologický témata a jejich vzájemné vazby. Možná, že leckterého čtenáře překvapí, že mezi vědou a náboženskou vírou nezeje hluboká propast, jas si mnozí lidé myslí. Dnes už spíše jde o dva navzájem se doplňující úhly pohledu, tak jako když vidíme v kinosále díky polarizačním brýlím trojrozměrný film.

V průběhu minulého století zaznamenaly základní přírodní vědy úžasný pokor, který způsobil, že jsme schopni v současné době vnímat podivuhodný příběh vývoje vesmíru (včetně časové stupnice), který se před námi vynořil díky propojení poznatků astronomie, fyziky, chemie, geologie a biologie. Souběžně s tím se proměňuje i křesťanská teologie. Jelikož autor je odborně vzdělán v obou oblastech, je mimořádně připraven svými názory oslovit a poučit naši veřejnost, která ve své většině zůstává v zajetí představ o vědě a náboženství, jež ani zdaleka neodpovídají skutečnosti. Přitom díky svému čtivému literárnímu stylu nabízí čtenářům poutavý příběh o vývoji vesmíru, v němž hraje fenomén lidstva tak podivuhodnou úlohu.

Autor: Jiří Grygar

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo