Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor: Administrátor
Zpět

 Marek Vácha: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis, Brno: Cesta 2014, s. 215, ISBN 978-80-7295-184-0 

Autor knihy o vědě a víře je naší veřejnosti znám jako spisovatel i popularizátor přírodních věd, ale také jako skaut, katolický kněz a vysokoškolský učitel.

Někdy mám pocit, že Marek Vácha je makroskopický kvantový úkaz, který se dokáže rozdvojit ba i roztrojit, protože se s jeho stopami setkávám všude, kam se v této zemi, ale i na jiných kontinentech, sám vrtnu.

Byl skutečně už nejvyšší čas, aby se z jeho pera dostala čtenářům do rukou kniha o velkém tématu současného vztahu přírodních věd a křesťanské náboženské víry. Česká veřejnost je totiž v tomto směru mírně řečeno zvláštní. Může za to přemíra předsudků, které mezi námi kolují už snad dvě staletí a mají – navzdory změnám, kterými zmíněný vztah během té doby prošel – opravdu tuhý kořínek.

Autorův jazyk je barvitý a poetický, ale současně se nikde nevzdává potřebné přesnosti, pokud jde o vědecká, ale též teologický témata a jejich vzájemné vazby. Možná, že leckterého čtenáře překvapí, že mezi vědou a náboženskou vírou nezeje hluboká propast, jas si mnozí lidé myslí. Dnes už spíše jde o dva navzájem se doplňující úhly pohledu, tak jako když vidíme v kinosále díky polarizačním brýlím trojrozměrný film.

V průběhu minulého století zaznamenaly základní přírodní vědy úžasný pokor, který způsobil, že jsme schopni v současné době vnímat podivuhodný příběh vývoje vesmíru (včetně časové stupnice), který se před námi vynořil díky propojení poznatků astronomie, fyziky, chemie, geologie a biologie. Souběžně s tím se proměňuje i křesťanská teologie. Jelikož autor je odborně vzdělán v obou oblastech, je mimořádně připraven svými názory oslovit a poučit naši veřejnost, která ve své většině zůstává v zajetí představ o vědě a náboženství, jež ani zdaleka neodpovídají skutečnosti. Přitom díky svému čtivému literárnímu stylu nabízí čtenářům poutavý příběh o vývoji vesmíru, v němž hraje fenomén lidstva tak podivuhodnou úlohu.

Autor: Jiří Grygar

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo