Puls - Fond na podporu kněží a pastorace

Ilustrace
Vydáno: 17.5.2017
Autor:
Zpět
Fond PULS je prezentován jako podpůrný projekt pro pastoraci a službu kněží v brněnské diecézi. Je to ojedinělý záměr, který vychází z potřeby konsolidovat samofinancování diecéze, která v restitučních nárocích nezískala takové prostředky, jenž by ji finančně zajistily. Cílem fondu je zlepšit stávající systém fungování takzvaného příspěvku na potřeby diecéze, tj. aby podpora diecéze nebyla záležitostí jen anonymního příspěvku do košíku při sbírce v kostele, ale projevem osobní zodpovědnosti věřících. Doposud byla výše příspěvku farností na diecézi stanovena plošně deseti procenty z příjmu, fond má více reflektovat lidskou a ekonomickou situací farností. Pokud je cílem posílit ekonomická soběstačnost diecéze, tak je logické, že celý systém slouží k zlepšení platební bilance farnosti a k výběru většího objemu peněz pro zajištění stále zvyšujících se nákladů na provoz diecéze a platů duchovních. Fond může zvýšit informovanost o využití získaných prostředků.
 
I když primárním cílem fondu není množství vybraných prostředků, jeho cíle jsou zřejmé. Fond, jak zdůrazňují jeho zakladatelé, má především vytvořit "velkou rodinu malých dárců", tj. drobných a ochotných podporovatelů, kteří si uvědomují svoji zodpovědnost za stav a rozvoj místní církve. Jedná se tedy i o pastorační projekt s cílem mobilizovat věřící ve vzathu k církevnímu společenství s vědomím, že církev není instituce řízená duchovními, ale především živé společenství věřících. S touto myšlenkou lze jistě souhlasit, ale zapojí se tohoto projektu dost ochotných a štědrých darců?

Nedomnívám se, na rozdíl od autorů projektu, že lze diecézi budovat jako jeden tým dárců, i když je to tým "pod Božím vedením". Tým se vytváří na základě vztahů a poznání, pro mnohé věřící je diecéze příliš vzdálený subjekt, daleko bližší je jim farnost v níž žijí a kněz, se kterým se pravidelně setkávají. Domnívám se, že základem je budování farního společenství a podpora diecéze je spjata s podporou farnosti, protože ať již věřící přispějí do fondu PLUS či nikoli, farnost částku 280,- Kč na dospělého věřícícho musí na biskupství odeslat. Je možno celý projekt vnímat jako určitou alternativu podpory diecéze, kterou jistě mnozí využijí.

Otevřenou otázkou je dlouhodobé fungování fondu v souvislosti s postupným snižováním státních příspěvků na diecézi a ekonomickým hospodařením s prostředky a movitým majetkem získaným v rámci restitucí. Domnívám se, že stávající částka není konečná a je otázkou, jaká bude její hranice po finančním vyrovnání se státem a zda bude, pro stále snižující se počet věřících, únosná?

Více o celém projektu na http://www.fond.biskupstvi.cz/

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo