Rozhovor s Mons. Janem Graubnerem, olomouckým arcibiskupem

Ilustrace
Vydáno: 7.2.2020
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

1)Jaká byla role sv. Cyrila a Metoděje v historii Moravy a Evropy?

Myslím, že odpověď je obecně známá. Kníže Rostislav žádal o kněze mluvící slovansky, protože západním misionářům lidé nerozuměli. Císař Michal III. mu poslal soluňské bratry. Na jejich zkušenosti vidíme krásný důkaz starého tvrzení, že křesťanská kultura vzniká životem podle evangelia, jak opakuje sv. papež Pavel VI. Když říkám kultura, myslím i na kulturu života včetně právních pravidel. Proto musel sv. Metoděj pracovat nejen na překladu Bible a liturgických knih, ale i státního zákoníku. Společnost, která přijala Krista, má i křesťanská pravidla společenského a veřejného života. Ta se jistě vyvíjejí, ale zásadně se liší od těch pohanských.

Pak jde o první úspěšnou evangelizaci Slovanů, kteří tvoří velkou část Evropy. Papežská podpora jejich práce také přispěla k rozvoji slovanské státnosti nového státu mezi západními Franky a východní Byzancí.

2)Jaké vlastnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou inspirací pro pastoraci a dialog?

Naše znalost jejich vlastností je velmi omezená na literární zdroje. Nemůžeme však přehlédnout jejich ochotu přijmout velké a náročné poslání a vydat se pro šíření Božího království až do posledních sil, i když Cyril by se mohl vymlouvat na chatrné zdraví a Metoděj třeba na to, že náročných rolí už měl dost, a zůstat představeným kláštera v prostředí vyspělé kultury.

3) Co pro Vás osobně znamenají sv. Cyril a Metoděj?

Často myslím na jejich „druhý život“, jak se říká, na jejich stopu v dějinách, kde vidíme, jak se k nim vracejí dějiny v těžkých obdobích či v časech nového rozkvětu, třeba za císaře Karel IV., kardinála Dietrichsteina či kardinála Fürstenberga. Nešlo jen o národní obrození a lidovou zbožnost, ale také díky jim měli křesťané na Velehradské pouti odvahu pozvednout hlavy za komunismu.

4) V čem je pro Vás inspirací sv. Metoděj při naplňování pastýřského a apoštolského poslání?

Dovedli se přiblížit lidu, kterému uměli naslouchat. Odborníci dokonce říkají, že na Moravě upravovali své překlady podle místního jazyka. Nedělali však ústupky v nauce, nepodbízeli se populisticky snižováním morálních nároků, protože znali velikost pokladu, s nímž přicházeli, a Boží moc, která se tak silně projevovala v jejich životě. To považuji za aktuální i dnes.

5) Jakou výzvou a závazkem je cyrilometodějský odkaz pro nás věřící a naši akademii?

Hlavní téma dne je nová evangelizace Evropy. Podle sv. papeže Jana Pavla II. se nová evangelizace vyznačuje tím, že nečekáme na evangelizátory z cizích zemí, ale že evangelizuje celý Boží lid, nejen duchovní, ale všichni pokřtění, že začínáme evangelizováním sebe samých, abychom nebyli jen hlásnými troubami či nějakými tlumočníky, ale skutečnými svědky Boží moudrosti, moci a lásky.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo