Zprávy

Ilustrace

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ MSKA

[ Publikováno: 18.4.2019]

V souladu se Stanovami  MSKA se uskutečnilo  Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, 6. 4. 2019 v 9.30 hodin v sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Na programu jednání  byly předneseny a schváleny - zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019,  zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018 a zprávy o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA.

Ilustrace

Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2018

[ Publikováno: 5.4.2019]

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

Časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz, tak i v tištěné formě.

Ilustrace

Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

[ Publikováno: 9.3.2019]

Vážení členové MSKA,

podle našich stanov Vás všechny srdečně zvu na Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, které svolávám

na sobotu 6. dubna 2019 v 9.30 hodin

do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Program:

Zahájení a uvítání hostů

Duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství

Volba návrhové a volební komise, ustanovení zapisovatele a dvou kontrolorů zápisu

Návrh programu Valného shromáždění MSKA a jeho schválení

Zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019

Zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019

Zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018

Přestávka

Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA

Diskuze

Usnesení a závěr

Valné shromáždění potvrdí program obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši akademii a těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, v. r.

prezident MSKA


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo