Zprávy

Ilustrace

Vánoční přání

[ Publikováno: 21.12.2018]

Adoration Of The Shepherds

Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy,

aby se v Něm samém všichni stali bratry. Přišel proto,

aby "zbořil přehradu, která je dělila,

když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství" (Ef 2,14),

a aby udělal z lidstva jednu jedinou rodinu.

Kéž je Kristus světlem a oporou pro toho,

kdo věří a usiluje někdy proti proudu - o setkání, o dialog,

o spolupráci mezi kulturami a náboženstvími.

Ať Kristus vede v míru kroky toho,

kdo se neúnavně zasazuje o pokrok ve vědě a technice.

Ať se tyto velké Boží dary nikdy neužívají proti respektování

a rozvíjení lidské důstojnosti.

Otevřte srdce Tomu, který nám nic nebere, než hřích,

a dává nám za to lidskost a radost. ¨

 

Vánoční poselství papeže Jana Pavla II., Narození Páně 2001

 

Všem členům a příznivcům a podporovatelům MSKA přeji,

ať nás narozený Spasitel v čase vánoční milosti přetváří v jednu jedinou rodinu a v novém roce 2019 provází svým požehnáním k lidskosti a radosti

 

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA

Ilustrace

KONFERENCE 1. 12. 2018 - VÝZNAMNÉ CÍRKEVNÍ OSOBY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA

[ Publikováno: 28.11.2018]

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým  pořádá mezinárodní konferenci Významné církevní osobnosti v historii  Československa, která se uskuteční  1.12. 2018  v čase 9:30-15:00 hod v ariciviskupském paláci v olomouci. Konference představí reprezentanty, církevní představitele, kteří byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a československého státu. 

PROGRAM KONFERENCE

9:30 – 9:40 – ÚVODNÍ SLOVO – biskup Mons. JOSEF HRDLIČKA

9:40 – 10:00 – ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN

PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.

10:00 – 10:20 – ARCIBISKUP JOSEF KAREL MATOCHA

PhDr. JINDŘICH CHAROUZ, Th.D.

10:20 – 10:30 – PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

10:30 – 11:10 – BLAHOSLAVENÝ BISKUP PAVEL PETER GOJDIČ A BLAHOSLAVENÝ BISKUP VASIL HOPKO

Mons. doc. ThDr. RNDr. LADISLAV HUČKO, Csc.

11:10 – 11:40 – BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK (ARCIBISKUP KAROL KMEŤKO Prof. PhDr.RÓBERT LETZ, PhD.)

HEDr. ĹUBOSLAV HROMJAK, PhD.

11:40 – 12:00DISKUZNÍ PANEL

12:00 – 13:00POLEDNÍ PŘESTÁVKA – PROHLÍDKA

ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE – VÝSTAVA KATOLICKÁ CÍRKEV A REPUBLIKA 100 let

13:00 – 13:20 – KARDINÁL JÁN CHRYZOSTOM KOREC

Mons. prof.ThDr. VILIAM JUDÁK,PhD.

13:20 – 13:40 – KARDINÁL JOSEF BERAN

STANISLAVA VODIČKOVÁ,DiS.

13:40 – 14:00 FRANTIŠEK TOMÁŠEK, PROFESOR

A POMOCNÝ BISKUP OLOMOUCKÝ

PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.

14:00 – 14:15 – KATOLICKÁ CÍRKEV V OSMIČKOVÝCH

VÝROČÍCH ČESKOSLOVENSKA

ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

14:15 – 14:45 – DISKUZNÍ PANEL S REFERENTY

14:45 – 15:00 – ZÁVĚREČNÝ PŘÍPITEK A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Projekt je koncipován jako víceletý. V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference. V dalších letech budou prezentovány církevní osobnosti spojené s přínosem a rolí ve společenských oblastech.

Ilustrace

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české

[ Publikováno: 18.9.2018]

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2018.

Více informací na plakátku.


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo