Zprávy

Ilustrace

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české

[ Publikováno: 18.9.2018]

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2018.

Více informací na plakátku.

Ilustrace

Seminář Vliv Istanbulská úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

[ Publikováno: 18.6.2018]

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádá odborný seminář na téma

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod,  Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY. Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE. VSTUP VOLNÝ. Bližší informace na www.mska-akademice.cz, mska@mska-akademie.cz

Ilustrace

KONFERENCE 26.5. 2018 BRNO FRANTIŠEK SUŠIL A VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ BRNĚNSKÉHO ALUMNÁTU V KULTURNÍM ODKAZU

[ Publikováno: 21.5.2018]

Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s.  pořádá konferenci dne 26.5. 2018 v Brně  "FRANTIŠEK SUŠIL A VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ BRNĚNSKÉHO ALUMNÁTU V KULTURNÍM ODKAZU" k150. VÝROČÍ UMRTÍ P.FRANTIŠKA SUŠILA

PROGRAM KONFERENCE 10.00 - 10.10 Zahájení a úvodní slovo: Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnského biskupa

SEKCE TEOLOGICKÁ 10.10 -10.40 prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. – Trinitární teologie P. F. Sušila a jeho postoj k výzvám přírodních věd

10.40 -11.10 prof. Ladislav Tichý, Th.D. – Biblické dílo Františka Sušila

11.10 -11.40 Mgr. Ing. Jiří Janalík – Christologie v životě P. Františka Sušila

11.40 -12.10 Mgr. Bc. Veronika Řeháková – Matěj Procházka (1811-1889): život a dílo

12.10 -12.55 / Přestávka na občerstvení a oběd.

SEKCE LITERÁRNÍ A NÁRODOPISNÁ

13.00 -13.30 ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Ph.D. – Sušilovo dílo patristické a bohovědné

13.30 -14.00 Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. – Digitalizace časopisu Muzeum

14.00 -14.30 Mgr. Andrea Zobačová – P. František Sušil, jeho přátelé a Katolická jednota

14.30 -15.00 Panelová diskuze s referenty

SEKCE KULTURNĚ HUDEBNÍ

15.00 - 15.30 Koncert k poctě P. Františka Sušila – sbor Mužácí Popice

15.30 - 16.00 Prezentace výstavy Diecézního muzea – P. F. František Sušil – život a dílo

16.00 - 17.00 Prohlídka výstavky Brněnský alumnát a volná beseda /

17.00 - Zakončení konference

Hlavní organizátor: MSKA Wurmova 11 779 00 Olomouc, Web: www.mska-akademie.cz

Hlavní organizátoři – prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.; ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA

Podpora a partnerská spolupráce: Arcibiskupství olomoucké, Brněnské biskupství, Diecézní muzeum Brno, Magistrát města Brna, VÚT Brno, Město Rousinov.

Vstup volný, registrace přihlášek: E-mail: mska@mska-akademie.cz


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo