Zprávy

Ilustrace

Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2021

[ Publikováno: 6.1.2023]

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021.

Ilustrace

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ MSKA

[ Publikováno: 18.4.2019]

V souladu se Stanovami  MSKA se uskutečnilo  Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, 6. 4. 2019 v 9.30 hodin v sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Na programu jednání  byly předneseny a schváleny - zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019,  zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018 a zprávy o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA.

Ilustrace

Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

[ Publikováno: 9.3.2019]

Vážení členové MSKA,

podle našich stanov Vás všechny srdečně zvu na Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, které svolávám

na sobotu 6. dubna 2019 v 9.30 hodin

do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Program:

Zahájení a uvítání hostů

Duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství

Volba návrhové a volební komise, ustanovení zapisovatele a dvou kontrolorů zápisu

Návrh programu Valného shromáždění MSKA a jeho schválení

Zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019

Zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019

Zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018

Přestávka

Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA

Diskuze

Usnesení a závěr

Valné shromáždění potvrdí program obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši akademii a těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, v. r.

prezident MSKA


Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo