E-časopis: elektronická podoba časopisu Dialog Evropa XXI

Ilustrace
Vydáno: 25.4.2017
Autor:
Zpět

E-časopis: elektronická podoba časopisu Dialog Evropa XXI

Pavel Kopeček

Již delší dobu na předsednictvu a také na poslední valné hromadě se hovoří o elektronické podobě časopisu MSKA. Je mnoho důvodů proč mít tuto formu, ale jsou i pádné důvody proč ponechat tištěnou podobu Dialogu. Při nedávném jednání s brněnským biskupem jsme i na toto téma hovořili a elektronická platforma akademie se mu jevila jako příhodný prostor pro dialog, evangelizaci a setkávání akademiků. Po celý rok 2016 jsem promýšlel podobu, obsah a tým lidí, kteří časopis budou dělat. Ruku ruce s tím jde i finanční zabezpečení, udržitelnost projektu a možný dosah – oslovení čtenářů a získávání dalších členů. Na předsednictvu MSKA bylo vzneseno mnoho dotazů a bude třeba se jimi zabývat. Domnívám se, že na počátku stála nějaká představa o e-časopisu, kterou jsem rozvinul. Druhým krokem je tým redaktorů, kteří budou pravidelně přispívat, a třetím stupínkem k vysněnému cíli je získání finančních prostředků k jeho realizaci.

Nejprve bych se chtěl podělit o tom, jak by časopis měl vypadat a co může e-čtenáři nabídnout. Elektronický časopis bude mít sdílené dokumenty s webem akademie, bude mít rubriky dle tematických sekcí, recenze, diskuzní fórum, rubriku fejetonů, možnost sdílet audio a video soubory. Hlavní články budou řazeny dle tematických sekcí, kdy každá bude mít svého redaktora a bude záležet na něm, jak často a jaké příspěvky bude zavěšovat. Kontrolu jednotlivých příspěvků a jistou recenzi bude zajišťovat šéfredaktor, články pro čtenáře budou viditelné jen první odstavce, aby bylo možné si přečíst celý příspěvek, bude třeba se přihlásit. Členové MSKA budou mít přístup bezplatný (součást členského příspěvku), ostatní si jej zakoupí.

Dodavatelem bude WEDOS Internet, a.s., a webhosting zamýšlíme mít na adrese dialogevropa21.cz, tato doména je zdarma. MSKA bude majitelem této domény a všechny přístupové informace k ní budou uloženy v kanceláři akademie. Současně na web bude mít přístup více uživatelů a bude mít dva správce, aby jeho obsluha nebyla vázána na jednu osobu. Věřím, že tímto krokem se časopis stane čtivějším a přístupnějším širšímu okruhu potencionálních zájemců.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo