Redakce

Redakční rada je tvořena šefredaktorem, editorem (odpovědným redaktorem) a jednotlivými redaktory, kterými jsou předsedové tématických sekcí MSKA a jejich spolupracovníci. Cílem je mít stabilní a odborně kvalitní tým lidí, který bude přinášet podněty pro akademickou diskusi a dialog, jehož náš elektronický časopis chce být otevřenou platfomou.

Redakční radu e-časopisu Dialog Evropa XXI tvoří:

 • Šéfredaktor (předseda MSKA) - ICLic, ThDr. Jiří Koníček
 • Odpovědný redaktor a editor - bude doplněno
 • Odborní redaktoři (předsedové a členové tématických sekcí MSKA):
  • Teologie - Prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. Ph.D., Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D.
  • Filosofie - Prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. Ph.D.
  • Společnost - Prof. PhDr. Vladimír Smékal CSc.
  • Spiritualita - Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
  • Historie - PhDr. Roman Zaoral PhD.
  • Právo - Prof. JUDr. Ignác Hrdina, Dr.Sc.
  • Etika - Prof. PhDr. Vladimír Smékal CSc.
  • Vzdělání - Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D.
  • Umění - bude jmenován
  • Psychologie - Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
 • Sekretářka - Bc. Zuzana Bartošíková

Složení redakční rady, jak se měnilo v průběhu let 1990 - 2016 pro tištěnou formu (dle ročníků):

Ročník I.

Bohumír A. Lang, Jiří Hanuš, Miloslav Jedlička, Radomír Malý,  Jiří Munzar, Miroslav Pastrňák, Jiří Povolný, Jiřina Štouračová, Olga Tělupilová, Jiří Vácha
Technický redaktor, typografie: Pavel Brabec
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík, Ivo Binder

Ročník II.

Bohumír A. Lang, Jiří Hanuš, Miloslav Jedlička, Radomír Malý, Jiří Munzar, Jiří Povolný, Jiřina Štouračová, Jiří Vácha, Eduard Petrů
Technický redaktor, grafická úprava: Pavel Brabec
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík, Ivo Binder

Ročník III.

Milan Černý, Jiří Hanuš, Bohumír A. Lang, Jiří Munzar, Eduard Petrů, Jiří Stejskal, Jiřina Štouračová
Technický redaktor, typografie: Zdeněk Granát
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík,

Ročník IV.

Milan Černý, Jiří Hanuš, Bohumír A. Lang, Jiří Munzar, Eduard Petrů, Jiřina Štouračová, Lea Švancarová, Hana Librová
Technický redaktor, typografie: Zdeněk Granát
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík

Ročník V.

Bohumír A. Lang, Jiřina Štouračová, Václav Frey, Luboš Herz, Lea Švancarová, František J. Holeček, Eduard Petrů, Vratislav Nejedlý, J. Dvořáková
Technický redaktor, typografie: Ivo Binder
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík, Ivo Binder

Ročník VI.

Bohumír A. Lang, Luboš Herz, Pavla Vieweghová, Jiřina Štouračová, Alois Rozehnal, František J. Holeček, J. Dvořáková, Václav Frei, Miloslav Jedlička
Technický redaktor, typografie: Jiří Stejskal
Grafika, výtvarné umění: Karel Rechlík

Ročník VII.

Jiřina Štouračová, Bohumír A. Lang, Miloslav Jedlička, Karel Rechlík, J. Dvořáková, František J. Holeček, Lubor Kysučan, Eduard Petrů, Karel Floss, Pavel Floss, Milan Černý

Ročník VIII.

Bohumír A. Lang, Jiřina Štouračová, Pavel Krafl, Karel Rechlík, Miloslav Jedlička, J. Dvořáková

Ročník IX.

Jiřina Štouračová, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Miloslav Jedlička, J. Dvořáková

Ročník X.

Jiřina Štouračová, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XI.

Jiřina Štouračová, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XII.

Jiřina Štouračová, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XIII.

Jiřina Štouračová, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XIV.

Jiřina Štouračová, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XV.

Jiřina Štouračová, Petr Czajkowski, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XVI.

Jiřina Štouračová, Petr Czajkowski, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XVII.

Jiřina Štouračová, Petr Czajkowski, Ignác A. Hrdina, Richard Jurečka, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Karel Rechlík, Vladimír Smékal, Augustin Svoboda, Roman Zaoral

Ročník XVIII.

Jiřina Štouračová, Petr Cekota, Filip Hradil, Pavel Jajtner, Karel Rechlík, Augustin Svoboda, Ladislav Tichý, Ignác A. Hrdina, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Vladimír Smékal, Pavel Ambros, Pavel Kopeček, Petr Mareček

Ročník XIX.

Jiřina Štouračová, Petr Cekota, Filip Hradil, Pavel Jajtner, Karel Rechlík, Augustin Svoboda, Ladislav Tichý, Ignác A. Hrdina, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Vladimír Smékal, Pavel Ambros, Pavel Kopeček, Petr Mareček

Ročník XX.

Jiřina Štouračová, Petr Cekota, Filip Hradil, Karel Rechlík, Augustin Svoboda, Ladislav Tichý, Ignác A. Hrdina, Pavel Krafl, Bohumír A. Lang, Vladimír Smékal, Pavel Ambros, Petr Mareček,

Ročník XXI.

Jiřina Štouračová,Petr Cekota, Filip Hradil,  Karel Rechlík, Augustin Svoboda Ladislav Tichý, Ignác A. Hrdina,  Pavel Krafl, Bohumír A. Lang,  Vladimír Smékal, Pavel Ambros,Pavel Kopeček, Mojmír Odehnal

Ročník XXII.

Pavel Kopeček, Karel Rechlík, Jiřina Štouračová, Vladimír Smékal, Karel Drlík

Ročník XXIII.

Pavel Kopeček, Karel Rechlík, Jiřina Štouračová, Vladimír Smékal, Karel Drlík, František Černín, Květoslav Šipr

Ročník XXIV.

Pavel Kopeček, Jiřina Štouračová, Karel Rechlík, Květoslav Šipr, František Černín

Ročník XXV.

Pavel Kopeček, Petr Nešpor, Karel Rechlík, Jiřina Štouračová, Květoslav Šipr, František Černín, Pavel Ambros, Augustin Svoboda

Ročník XXVI.

Pavel Kopeček, Pavel Ambros, Augustin Svoboda, Karel Rechlík, Jiřina Štouračová, Jiří Konečný, Květoslav Šipr, František Černín

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo