Zpráva o činnosti pobočky MSKA ve Šlapanicích v roce 2016

Ilustrace
Vydáno: 23.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

V roce 2016 pokračovala práce místní pobočky MSKA ve Šlapnicích, kde uspořádala čtyři zajímavé akce. První z nich bylo povídání emeritního profesora Masarykovy univerzity, psychologa Vladimíra Smékala o smyslu života. Téměř padesát posluchačů se sešlo 21. dubna na přednášce Smysl života a jak žít, kde se mohli seznámit s úvodem do logoterapie – nauce o smyslu života, jak ji založil Viktor Emanuel Frankl, židovský psycholog s českými kořeny, učitel a přítel profesora Smékala. Člověk bytostně hledá smysl, nemůže žít bez naděje a smyslu svého života, který si může vybrat a zvolit z mnoha nabídek. Dát životu smysl v pojení V. E. Frankla, znamená zamířit k sebepřesahujícím hodnotám, činům a prožitkům, z nichž největší je láska. V takovém pojetí života člověk nalézá štěstí, tady i utrpení může mít svůj smysl.

V pátek 3. června, u příležitosti 12. farního víkendu, jsme společně s farností Šlapanice nabídli široké veřejnosti koncert kapely Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert se uskutečnil na nezvyklém místě, přímo na náměstí s dominantou
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Organizátoři využili zahrádku cukrárny i restaurace, která nabídla ke koupi drobné občerstvení. Teplé počasí pátečního podvečera, skvělá muzika, pohotové a vtipné průvodní slovo Jiřího Pavlici, to vše způsobilo nezapomenutelný
duchovní zážitek. O úspěchu této organizačně náročné akce svědčil potlesk téměř pětisetčlenného nadšeného publika.

Další přednáškou, která proběhla 16. září v kostele, jsme se vrátili k temnějším stránkám života a historie naší země. S přednáškou Pronásledování křesťanů v komunistickém Československu se zaměřením na popravené kněze, k nám zavítal historik Jan Růžička, který se také významně podílí na přípravě kanonizace dvou zavražděných kněží. Jan Bula a Václav Drbola byli v padesátých letech minulého století popraveni v komunistickém vězení ve vykonstruovaném politickém procesu vražd v Babicích.

V podobném duchu pokračovala 24. listopadu beseda s Pavlem Friedem, židem, který přežil holocaust. Jeho vzpomínky na Terezín se prolínaly se fi lozofi ckou otázkou viny a svědomí jednotlivce a celého národa. V duchu názvu besedy, že Dobro a zlo je v každém z nás, jsme se všichni mohli zamyslet nad tím, zda se mohou podobné věci opakovat, zda je dnešní člověk manipulovatelný a ovladatelný. Pan Fried si plně zasloužil naše poděkování a obdiv.

 


Mgr. Lenka Klašková

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo