Zpráva o činnosti pobočky MSKA ve Šlapanicích v roce 2016

Ilustrace
Vydáno: 23.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

V roce 2016 pokračovala práce místní pobočky MSKA ve Šlapnicích, kde uspořádala čtyři zajímavé akce. První z nich bylo povídání emeritního profesora Masarykovy univerzity, psychologa Vladimíra Smékala o smyslu života. Téměř padesát posluchačů se sešlo 21. dubna na přednášce Smysl života a jak žít, kde se mohli seznámit s úvodem do logoterapie – nauce o smyslu života, jak ji založil Viktor Emanuel Frankl, židovský psycholog s českými kořeny, učitel a přítel profesora Smékala. Člověk bytostně hledá smysl, nemůže žít bez naděje a smyslu svého života, který si může vybrat a zvolit z mnoha nabídek. Dát životu smysl v pojení V. E. Frankla, znamená zamířit k sebepřesahujícím hodnotám, činům a prožitkům, z nichž největší je láska. V takovém pojetí života člověk nalézá štěstí, tady i utrpení může mít svůj smysl.

V pátek 3. června, u příležitosti 12. farního víkendu, jsme společně s farností Šlapanice nabídli široké veřejnosti koncert kapely Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert se uskutečnil na nezvyklém místě, přímo na náměstí s dominantou
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Organizátoři využili zahrádku cukrárny i restaurace, která nabídla ke koupi drobné občerstvení. Teplé počasí pátečního podvečera, skvělá muzika, pohotové a vtipné průvodní slovo Jiřího Pavlici, to vše způsobilo nezapomenutelný
duchovní zážitek. O úspěchu této organizačně náročné akce svědčil potlesk téměř pětisetčlenného nadšeného publika.

Další přednáškou, která proběhla 16. září v kostele, jsme se vrátili k temnějším stránkám života a historie naší země. S přednáškou Pronásledování křesťanů v komunistickém Československu se zaměřením na popravené kněze, k nám zavítal historik Jan Růžička, který se také významně podílí na přípravě kanonizace dvou zavražděných kněží. Jan Bula a Václav Drbola byli v padesátých letech minulého století popraveni v komunistickém vězení ve vykonstruovaném politickém procesu vražd v Babicích.

V podobném duchu pokračovala 24. listopadu beseda s Pavlem Friedem, židem, který přežil holocaust. Jeho vzpomínky na Terezín se prolínaly se fi lozofi ckou otázkou viny a svědomí jednotlivce a celého národa. V duchu názvu besedy, že Dobro a zlo je v každém z nás, jsme se všichni mohli zamyslet nad tím, zda se mohou podobné věci opakovat, zda je dnešní člověk manipulovatelný a ovladatelný. Pan Fried si plně zasloužil naše poděkování a obdiv.

 


Mgr. Lenka Klašková

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo