Zpráva o činnosti RP MSKA Prostějov v roce 2016

Ilustrace
Vydáno: 23.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Naše regionální pobočka Prostějov byla v roce 2016 velmi aktivní. Uspořádali jsme 7 akcí, kterých se zúčastnilo 283 posluchačů. Scházeli jsme se v budově CM gymnázia, které nám vychází vstříc.

Dne 16. února 2016 promluvil přímý účastník otevření Svatých bran v Římě Mgr. Jindřich Miklas. Přednáška byla doprovázena zvukovým barevným filmem.

Ve druhé přednášce, 23. března 2016, vědecká pracovnice z katedry historie univerzity Palackého v Olomouci hovořila na téma Římané na Moravě. Během svěžího povídání nás seznámila nejen s historií pronikání Římanů do Moravského prostoru, ale s nejnovějšími unikátními nálezy působení Římanů na jantarové stezce v Olomouci – Neředíně.

13. dubna 2016 přišel mezi nás významný aktivista znovupostavení mariánského sloupu v Praze Staroměstském náměstí, PhDr. Karel Kavička. Hovořil o historii i současnosti sloupu, který byl postaven v roce 1648 na počest úspěšné obrany Prahy před útokem tří švédských armád a svržen pražskou lůzou v r. 1918.

Dne 18. května jsme přivítali církevního historika P. Miroslava Herolda, TJ, který hovořil na téma „Je možné poznat minulost”?

18. října 2016 do přeplněné učebny přišel Ing. Hanuš Šamánek, který se v letošním roce zúčastnil 860 km dlouhého pěšího putování severní přímořskou cestou, do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Přednáška byla také doprovázena barevnými obrazy dokumentující duchovní i světský život ve Španělsku.

V den památky věrných zemřelých, 2. listopadu, jsme sledovali přednášku docenta Karlovy univerzity v Praze PhDr. Vladimíra Petkoviče CSc, který hovořil o životě a díle fi losofk y a mučednice sv. Terezie Benedikty od Kříže, známé pod občanským jménem Edith Steinová. Přednášející je prasynovec spisovatele a myslitele Vladimíra Nebokova, zmínil se proto i o osudech Ruské emigrace u nás.

Potěšitelným faktem našich aktivit je stále rostoucí počet posluchačů.

 


Karel Kotyza

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo