Meeting Brno

Ilustrace
Vydáno: 31.5.2017
Autor:
Zpět

První ročník festivalu proběhl v květnu 2016 a navazoval na projekt Rok smíření, kterým si Brno v roce 2015 připomnělo konec druhé světové války v nejširším kontextu, tedy i oběti nacistické diktatury a poválečného násilí. Ohlas celoročního pásma kulturních akcí  přiměl organizátory dále se zabývat otázkami vyplývajícími z naší multikulturní historie, které se však rozhodli aktualizovat o současná témata. V roce 2016 se soustředili na migraci, na ztrátu a nalézání domova, a námětem ročníku 2017 je jednota Evropy, ohrožená populismem a společenskou radikalizací. Festival nabídl platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Dal možnost nahlédnout a prožít minulost i dnešek z nejrůznějších perspektiv a umožnil obohacující setkávání lidí. Tradičně se zaměřil i na mapování a zpřítomnění historie Brna, jemuž dala tvář i význam nejen česká, ale také německá a židovská komunita. Jeho program sestával z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma, kterým je evropské heslo „Jednota v rozmanitosti". Festival Meeting Brno a jeho program byl nabitý atraktivními pořady, ale jeden z nich byl skutečně výjimečný - Šalina Music Tour! Mezinárodně uznávaná výtvarnice Kateřina Šedá ve své programu umožnila přenést se do dob, kdy bylo město Brno významnou obchodní i kulturní křižovatkou, v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v ulicích města Brna nezněla jen čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, italština, francouzština nebo romština.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo