Meeting Brno

Ilustrace
Vydáno: 31.5.2017
Autor:
Zpět

První ročník festivalu proběhl v květnu 2016 a navazoval na projekt Rok smíření, kterým si Brno v roce 2015 připomnělo konec druhé světové války v nejširším kontextu, tedy i oběti nacistické diktatury a poválečného násilí. Ohlas celoročního pásma kulturních akcí  přiměl organizátory dále se zabývat otázkami vyplývajícími z naší multikulturní historie, které se však rozhodli aktualizovat o současná témata. V roce 2016 se soustředili na migraci, na ztrátu a nalézání domova, a námětem ročníku 2017 je jednota Evropy, ohrožená populismem a společenskou radikalizací. Festival nabídl platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Dal možnost nahlédnout a prožít minulost i dnešek z nejrůznějších perspektiv a umožnil obohacující setkávání lidí. Tradičně se zaměřil i na mapování a zpřítomnění historie Brna, jemuž dala tvář i význam nejen česká, ale také německá a židovská komunita. Jeho program sestával z diskusních fór s inspirativními hosty a množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma, kterým je evropské heslo „Jednota v rozmanitosti". Festival Meeting Brno a jeho program byl nabitý atraktivními pořady, ale jeden z nich byl skutečně výjimečný - Šalina Music Tour! Mezinárodně uznávaná výtvarnice Kateřina Šedá ve své programu umožnila přenést se do dob, kdy bylo město Brno významnou obchodní i kulturní křižovatkou, v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v ulicích města Brna nezněla jen čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, italština, francouzština nebo romština.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo