Podzimní zasedání FEECA

Ilustrace
Vydáno: 28.4.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Podzimní zasedání 2016 FEECA ve Vídni

JIŘINA ŠTOURAČOVÁ

Jednotliví zástupci členských zemí v Evropské federaci katolického vzdělávání dospělých (FEECA) se letos sešli na podzimním zasedání u rakouského partnera Forum Katholischer Erwachsenenbildung ve dne 5. – 6. října 2016 ve Vídni.

Na programu byly jako obyčejně technické věci tohoto mezinárodního spolku. Zhodnocení uplynulého roku 2015 v rámci federace, přehlédnutí finančního hospodaření FEECA, jeho revize, a tak i definitivní uzavření uplynulého roku, byly nedílnou součástí programu.

V následujícím jednání představili zástupci jednotlivých členských organizací své aktivity za rok 2016 a plány na rok příští. Jak ze zpráv vyplynulo, nejdůležitějšími tématy vzdělávání dospělých byly otázky křesťanské identity v Evropě, otázky zvládnutí migrační krize a přístup jednotlivých katolických vzdělávacích institucí k této problematice.

Jednotliví partneři přiblížili své nejdůležitější aktivity a akcenty práce. Například maďarský partner KIFE věnuje velkou pozornost vzdělávání seniorů. V této oblasti v projektovém rámci sociální partnerství spolupracují s Maltou a Dánskem. Sedmihradští partneři nově získali dvouletý Erasmus + projekt ve spolupráci s Universitou v Paderbornu, v jehož rámci se soustřeďují na školení lektorů pro práci se sociálně slabšími obyvateli země, aby je motivovali k aktivnímu a odpovědnému životu. Rakouský partner vstoupil do další periody členství (2015–2018) ve sdružení všech typů vzdělávacích organizací dospělých v Rakousku. V tomto období už nezastává předsednickou pozici, zůstala mu jen pozice místopředsednické organizace, ale i z té vyplývá řada povinností. Nově se Rakušanům nepodařilo uspět v nějakém vzdělávací ERASMUS+ projektu, dobíhají pouze rozběhlé projekty. Prostřednictvím týmu Brigitty Lacner rozběhli rakouští kolegové nový „Webinar“ – seminář po internetu s migrační tematikou. V rámci sítě svých zemských organizací zorganizovalo přednáškovou řadu na téma Proměna práce, v jejímž rámci věnovalo pozornost otázkám jako je „Konec hierarchie ve světě práce?“ nebo „Dobrá práce pro dobrý a zdařilý život – ke 125 let katolické sociální nauky“. Přednášky probíhaly ve většině hlavních zemských měst. Je to jen nepatrná zmínka aktivit organizace, která sdružuje 70 katolických vzdělávacích organizací Rakouska a organizuje za rok kolem 30 000 jednotlivých akcí.

Další pozornost byla věnována činnosti naší evropské kanceláře. Kolegyně Judit Wind nás seznámila s postupem projednávání okolností nadnárodní smlouvy mezi Evropskou unií a Kanadou CETA a otázkou jejího přijetí a podpisu. Dále jsme diskutovali o jednáních o smlouvě TTIP, zvláště o případných dopadech na naši práci u vyjednávaných kapitol o vzdělávání. Byly zmíněny přístupy jednotlivých zemí k této kapitole. Na rozdíl od kanadské smlouvy se v tomto případě ozývá velké množství negativních hlasů. Následně jsme diskutovali o smutném rozbíhání se projektového rámce ERASMUS+ v novém finančním období. Bylo konstatováno ze všech stran, že přijetí a financování je velmi malé, neboť téměř 80% podaných projektů bylo v uplynulém roce odmítnuto.

Předmětem diskuse byly i otázky dalšího směřování Evropské unie po BREXITu a dopady na oblast našeho vzdělávání dospělých. Otázky amerických a ruských vlivů na vývoj v Evropě. Důležitý pohled přinesl zástupce Jižních Tyrol, emeritní europoslanec Sepp Kusstatscher.

Důležitým bodem jednání byla příprava jarního odborného semináře, který je plánován na duben 2017 k litevské členské organizaci do Vilniusu. Tématem bude aktuální Quo vadis Europa? Důležité akcenty si naše organizace slibují mimo otázky vzdělávání i v bližším seznámení se s litevskou, ale i blízkou ukrajinskou a ruskou politickou problematikou. Seznámení se s prací litevského partnera v oblasti katolického vzdělávání dospělých bude jistě také zajímavým přínosem pro práci naší organizace.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo