Podzimní zasedání FEECA

Ilustrace
Vydáno: 28.4.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Podzimní zasedání 2016 FEECA ve Vídni

JIŘINA ŠTOURAČOVÁ

Jednotliví zástupci členských zemí v Evropské federaci katolického vzdělávání dospělých (FEECA) se letos sešli na podzimním zasedání u rakouského partnera Forum Katholischer Erwachsenenbildung ve dne 5. – 6. října 2016 ve Vídni.

Na programu byly jako obyčejně technické věci tohoto mezinárodního spolku. Zhodnocení uplynulého roku 2015 v rámci federace, přehlédnutí finančního hospodaření FEECA, jeho revize, a tak i definitivní uzavření uplynulého roku, byly nedílnou součástí programu.

V následujícím jednání představili zástupci jednotlivých členských organizací své aktivity za rok 2016 a plány na rok příští. Jak ze zpráv vyplynulo, nejdůležitějšími tématy vzdělávání dospělých byly otázky křesťanské identity v Evropě, otázky zvládnutí migrační krize a přístup jednotlivých katolických vzdělávacích institucí k této problematice.

Jednotliví partneři přiblížili své nejdůležitější aktivity a akcenty práce. Například maďarský partner KIFE věnuje velkou pozornost vzdělávání seniorů. V této oblasti v projektovém rámci sociální partnerství spolupracují s Maltou a Dánskem. Sedmihradští partneři nově získali dvouletý Erasmus + projekt ve spolupráci s Universitou v Paderbornu, v jehož rámci se soustřeďují na školení lektorů pro práci se sociálně slabšími obyvateli země, aby je motivovali k aktivnímu a odpovědnému životu. Rakouský partner vstoupil do další periody členství (2015–2018) ve sdružení všech typů vzdělávacích organizací dospělých v Rakousku. V tomto období už nezastává předsednickou pozici, zůstala mu jen pozice místopředsednické organizace, ale i z té vyplývá řada povinností. Nově se Rakušanům nepodařilo uspět v nějakém vzdělávací ERASMUS+ projektu, dobíhají pouze rozběhlé projekty. Prostřednictvím týmu Brigitty Lacner rozběhli rakouští kolegové nový „Webinar“ – seminář po internetu s migrační tematikou. V rámci sítě svých zemských organizací zorganizovalo přednáškovou řadu na téma Proměna práce, v jejímž rámci věnovalo pozornost otázkám jako je „Konec hierarchie ve světě práce?“ nebo „Dobrá práce pro dobrý a zdařilý život – ke 125 let katolické sociální nauky“. Přednášky probíhaly ve většině hlavních zemských měst. Je to jen nepatrná zmínka aktivit organizace, která sdružuje 70 katolických vzdělávacích organizací Rakouska a organizuje za rok kolem 30 000 jednotlivých akcí.

Další pozornost byla věnována činnosti naší evropské kanceláře. Kolegyně Judit Wind nás seznámila s postupem projednávání okolností nadnárodní smlouvy mezi Evropskou unií a Kanadou CETA a otázkou jejího přijetí a podpisu. Dále jsme diskutovali o jednáních o smlouvě TTIP, zvláště o případných dopadech na naši práci u vyjednávaných kapitol o vzdělávání. Byly zmíněny přístupy jednotlivých zemí k této kapitole. Na rozdíl od kanadské smlouvy se v tomto případě ozývá velké množství negativních hlasů. Následně jsme diskutovali o smutném rozbíhání se projektového rámce ERASMUS+ v novém finančním období. Bylo konstatováno ze všech stran, že přijetí a financování je velmi malé, neboť téměř 80% podaných projektů bylo v uplynulém roce odmítnuto.

Předmětem diskuse byly i otázky dalšího směřování Evropské unie po BREXITu a dopady na oblast našeho vzdělávání dospělých. Otázky amerických a ruských vlivů na vývoj v Evropě. Důležitý pohled přinesl zástupce Jižních Tyrol, emeritní europoslanec Sepp Kusstatscher.

Důležitým bodem jednání byla příprava jarního odborného semináře, který je plánován na duben 2017 k litevské členské organizaci do Vilniusu. Tématem bude aktuální Quo vadis Europa? Důležité akcenty si naše organizace slibují mimo otázky vzdělávání i v bližším seznámení se s litevskou, ale i blízkou ukrajinskou a ruskou politickou problematikou. Seznámení se s prací litevského partnera v oblasti katolického vzdělávání dospělých bude jistě také zajímavým přínosem pro práci naší organizace.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo