Prezentace projektu e-časopisu Dialog Evropa XXI

Ilustrace
Vydáno: 22.6.2017
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Dne 22.6.2017 proběhla prezentace projektu e-časopisu Dialog Evropa XXI v sídle MSKA v Brně na Smetanově ulici. Projekt představil iniciátor a koordinátor P. Pavel Kopeček Ph.D. Technické zpracování představil autor webového administračního systému Petr Kompas. V závěru vystoupil a poděkoval tvůrcům projektu předseda MSKA ThDr. P. Jiří Koníček a jako šéfredaktor časopisu Dialog Evropa XXI nastínil jeho koncepci.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE A PROFILACE E- ČASOPISU DLE STANOV MSKA

V souladu s Organizačním řádem E-ČASOPIS DIALOG obsahově, strukturálně a koncepčně vychází z charakteru a cílů MSKA uvedených ve Stanovách:

I. Úvodní část. 1. Moravsko-slezská křesťanská akademie (dále jen MSKA) je dobrovolným sdružením fyzických i právnických osob, které podporuje, organizuje a vyvíjí vzdělávací a výchovnou činnost na křesťanských základech 2. Cílem MSKA je nejen formace a vzdělávání, ale i snaha vést širší společenský dialog, ve kterém chce poukazovat na duchovní i mravní křesťanské hodnoty, na nichž stojí naše společnost. Tento dialog vychází z interpretace aktuálních poznatků ve vědě, technice a umění.

Obsahově jsou články, diskuze zaměřeny k naplňování úkolu MSKA dle Stanov:

II. Úkoly MSKA, způsoby a prostředky jejich uskutečňování Úkoly MSKA, způsoby a prostředky jejich uskutečňování 1. Úkolem MSKA je:

a) zabývat se důležitými aktuálními otázkami doby, člověka a společnosti, vysvětlovat je pomocí vědeckých metod na základě křesťanských principů;

b) poskytovat fórum pro širokou diskuzi o otázkách vztahu vědy a víry resp. víry a rozumu;

c) upevňovat osobní a společenské kontakty a napomáhat vedení dialogu mezi členy;

d) podporovat interdisciplinární a mezinárodní kontakty a rozvíjet spolupráci s obdobně orientovanými institucemi v ČR i v zahraničí;

e) podílet se na komunikaci se společností, církvemi i státem. Vytvářet odborné komise k expertnímu posouzení problémů důležitých jak pro církev, tak pro veřejnou správu;

f) podporovat mladé akademiky v rozvíjení jejich profesní kvalifikace.

2. Za tím účelem MSKA zejména:

a) zprostředkovává výměnu informací a k jejich rozšiřování vydává vlastní informační bulletin a další tiskoviny;

Prezentace nového webu - přípitek

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo