Prezentace projektu e-časopisu Dialog Evropa XXI

Ilustrace
Vydáno: 22.6.2017
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Dne 22.6.2017 proběhla prezentace projektu e-časopisu Dialog Evropa XXI v sídle MSKA v Brně na Smetanově ulici. Projekt představil iniciátor a koordinátor P. Pavel Kopeček Ph.D. Technické zpracování představil autor webového administračního systému Petr Kompas. V závěru vystoupil a poděkoval tvůrcům projektu předseda MSKA ThDr. P. Jiří Koníček a jako šéfredaktor časopisu Dialog Evropa XXI nastínil jeho koncepci.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE A PROFILACE E- ČASOPISU DLE STANOV MSKA

V souladu s Organizačním řádem E-ČASOPIS DIALOG obsahově, strukturálně a koncepčně vychází z charakteru a cílů MSKA uvedených ve Stanovách:

I. Úvodní část. 1. Moravsko-slezská křesťanská akademie (dále jen MSKA) je dobrovolným sdružením fyzických i právnických osob, které podporuje, organizuje a vyvíjí vzdělávací a výchovnou činnost na křesťanských základech 2. Cílem MSKA je nejen formace a vzdělávání, ale i snaha vést širší společenský dialog, ve kterém chce poukazovat na duchovní i mravní křesťanské hodnoty, na nichž stojí naše společnost. Tento dialog vychází z interpretace aktuálních poznatků ve vědě, technice a umění.

Obsahově jsou články, diskuze zaměřeny k naplňování úkolu MSKA dle Stanov:

II. Úkoly MSKA, způsoby a prostředky jejich uskutečňování Úkoly MSKA, způsoby a prostředky jejich uskutečňování 1. Úkolem MSKA je:

a) zabývat se důležitými aktuálními otázkami doby, člověka a společnosti, vysvětlovat je pomocí vědeckých metod na základě křesťanských principů;

b) poskytovat fórum pro širokou diskuzi o otázkách vztahu vědy a víry resp. víry a rozumu;

c) upevňovat osobní a společenské kontakty a napomáhat vedení dialogu mezi členy;

d) podporovat interdisciplinární a mezinárodní kontakty a rozvíjet spolupráci s obdobně orientovanými institucemi v ČR i v zahraničí;

e) podílet se na komunikaci se společností, církvemi i státem. Vytvářet odborné komise k expertnímu posouzení problémů důležitých jak pro církev, tak pro veřejnou správu;

f) podporovat mladé akademiky v rozvíjení jejich profesní kvalifikace.

2. Za tím účelem MSKA zejména:

a) zprostředkovává výměnu informací a k jejich rozšiřování vydává vlastní informační bulletin a další tiskoviny;

Prezentace nového webu - přípitek

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo