Konference František Sušil

Ilustrace
Vydáno: 31.5.2017
Autor:
Zpět
Kdo byl František Sušil?
Dne 31. května 2018 uplyne 150 let od smrti Františka Sušila (14. června 1804 Nový Rousínov – 31. května 1868 Bystřice pod Hostýnem). Tento moravský teolog a kněz, je převážně znám díky své sbírce 2 400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně, které vyšly v roce 1860. Byl aktivní v českém národním obrození, byl velmi plodný překladatel. Vydal překlady církevních hymnů, latinských básníků (Ovidius, Catullus, Propertius), spisy Apoštolských Otců, Válku židovskou Josefa Flavia a zejména překlad Nového zákona s ohledem na řecký text a s vlastním velice rozsáhlým a věcně bohatým komentářem. Kromě toho vydal Krátkou prosodii českou (Brno, 1861) a několik vlastních básnických sbírek. Sušil významně ovlivnil celou generaci moravských kněží, stal se čelným představitelem obrozeneckých snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje. Aktivně se podílel na přípravách jubilea (1863) příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Podílel se na vzniku časopisu Cyril a Metod v Olomouci (1849) a v Brně roku 1850 podpořil založení Dědictví sv. Cyrila a Metoděje jako centra pro šíření vzdělanosti, mravnosti a vlastenectví mezi širokými lidovými vrstvami. Významně tak ovlivnil dění na Moravě. Za jeho žáka a pokračovatele lze pokládat Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého.
Konference chce navázat na symposium z roku 2004, které se konalo v Rousínově a přiblížilo Františka Sušila jako literáta, sběratele lidových písní a představitele národního obrození na Moravě. Připravovaná konference chce doplnit tento obraz a zdůraznit Sušilovu teologii, spiritualitu a jeho překlady biblických textů. Sušil byl významnou kněžskou osobností, která ovlivnila život moravské církve a mnozí kněží žili jeho odkazem i snahou o prohloubení duchovního života a o seriózní teologickou reflexi života církve té doby.
Záštitu nad touto konferencí převzal Ministr kultury – Daniel Herman
Konference bude probíhat:
Kaple bývalého kněžského semináře v Brně na ulici Antonínská
Rektorát VUT - aula
Antonínská 548/1
Brno 601 90

 

 

 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo