Konference František Sušil

Ilustrace
Vydáno: 31.5.2017
Autor:
Zpět
Kdo byl František Sušil?
Dne 31. května 2018 uplyne 150 let od smrti Františka Sušila (14. června 1804 Nový Rousínov – 31. května 1868 Bystřice pod Hostýnem). Tento moravský teolog a kněz, je převážně znám díky své sbírce 2 400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně, které vyšly v roce 1860. Byl aktivní v českém národním obrození, byl velmi plodný překladatel. Vydal překlady církevních hymnů, latinských básníků (Ovidius, Catullus, Propertius), spisy Apoštolských Otců, Válku židovskou Josefa Flavia a zejména překlad Nového zákona s ohledem na řecký text a s vlastním velice rozsáhlým a věcně bohatým komentářem. Kromě toho vydal Krátkou prosodii českou (Brno, 1861) a několik vlastních básnických sbírek. Sušil významně ovlivnil celou generaci moravských kněží, stal se čelným představitelem obrozeneckých snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje. Aktivně se podílel na přípravách jubilea (1863) příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Podílel se na vzniku časopisu Cyril a Metod v Olomouci (1849) a v Brně roku 1850 podpořil založení Dědictví sv. Cyrila a Metoděje jako centra pro šíření vzdělanosti, mravnosti a vlastenectví mezi širokými lidovými vrstvami. Významně tak ovlivnil dění na Moravě. Za jeho žáka a pokračovatele lze pokládat Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého.
Konference chce navázat na symposium z roku 2004, které se konalo v Rousínově a přiblížilo Františka Sušila jako literáta, sběratele lidových písní a představitele národního obrození na Moravě. Připravovaná konference chce doplnit tento obraz a zdůraznit Sušilovu teologii, spiritualitu a jeho překlady biblických textů. Sušil byl významnou kněžskou osobností, která ovlivnila život moravské církve a mnozí kněží žili jeho odkazem i snahou o prohloubení duchovního života a o seriózní teologickou reflexi života církve té doby.
Záštitu nad touto konferencí převzal Ministr kultury – Daniel Herman
Konference bude probíhat:
Kaple bývalého kněžského semináře v Brně na ulici Antonínská
Rektorát VUT - aula
Antonínská 548/1
Brno 601 90

 

 

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo