Hudba a církev

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor:
Zpět

U příležitosti 50. výročí vydání Instrukce Musicam Sacram proběhla v Římě ve dnech 2. až 4. března 2017 mezinárodní konference s názvem Musica e Chiesa. Konferenci připravili: Papežská rada pro kulturu (kard. Gianfranco Ravasi – předseda) a Kongregace pro katolickou výchovu (kard. Giuseppe Versaldi – prefekt). Na přípravě konference se dále podíleli a spolupracovali: Papežský liturgický institut Sant´Anselmo a Papežský institut Musica Sacra v Římě. Organizátoři konference si stanovili základní cíle, kterými vedle stávající diskuze ohledně liturgické hudby byla i následující témata: hudba a kultura, hudba a katecheze, hudba a ekumenismus, hudební formace kněží, hudební vzdělávání, kompozice liturgické a sakrální hudby, hudba jako náboženský fenomén, hodnocení Instrukce Musicam Sacram (1967), hudba jako liturgický a biblický slovník. Toto široké téma vyvolalo zájem nejen mezi liturgiky a hudebníky, ale i teology, řeholníky, římskými instituty, spolky, organizacemi, skladateli a zástupci jednotlivých biskupských konferencí. Přihlašování probíhalo přes internet a bylo předčasně ukončeno při dosažení stanoveného počtu, celkem nás bylo 350 účastníků asi ze 45 států. Českou republiku zastupovali tři účastníci: Mgr. Vladimír Jelínek, varhaník u kostela sv. Josefa v Praze (Náměstí Republiky); Ondřej Talaš, varhaník a bohoslovec Olomoucké arcidiecéze studující v Římě a Dr. Pavel Kopeček, kněz brněnské diecéze a vyučující liturgiku na CMTF v Olomouci (zástupce Liturgické komise ČBK). Konference probíhala v kongresovém centru Augustinanum, v těsné blízkosti náměstí sv. Petra a Berniniho kolonády.

První den měl jen odpolední program a po registraci v uvítání Mons. Azevedo poukázal na význam Instrukce Musicam Sacram v kontextu pokoncilní obnovy liturgické hudby, zdůraznil dva aspekty: instrukce nevylučuje žádnou hudební formu a liturgie je slavnostnější pokud je zpívaná celým shromážděním, nejen knězem či sborem.

První přednáška kard. Ravasiho na téma „Hudba a Boží slovo – hermeneutický přístup“ byla zaměřena na zdůraznění, že hudba je jednou z kategorií bible, vedle prostoru, času a historie. Celé dílo stvoření, popisované hymnicky ve SZ připomíná hudební partituru, hudba je vepsána do stvoření i do člověka jako zvuk božího slova, který rozechvívá prostor i čas a formuje hmotu. Ravasi zdůrazňuje tři hudební zkušenosti Izraele, jak je zachycuje SZ: hudba, jež doprovází starozákonní teofanie – např. události na Sinaji; hudba v život židů – zpěvy bolesti (David pláče nad Jonatanem), zpěvy při práci a zpěvy srdce – Píseň písní. Dále mluvil o starozákonním kultu v Jeruzalémě a zpěvu žalmů; pojednal o hudební tradici židů, kterou dokumentoval v NZ kantiku Magnifikat. Význam hudby se objevuje i v eschatologických textech jak biblických, tak i apokryfních.

Druhá přednáška Michelle Dall´Ongaro, prezidenta Italské národní akademie Santa Cecilia v Římě se soustředila na prezentaci hudby jako kulturního fenoménu. V následující přednášce skladatel Paul Inwood z Anglie, který zkomponoval hymnu k roku milosrdenství, hovořil o tom, co činí hudbu posvátnou – liturgickou a jak se v dokumentech církve měnil koncept posvátné hudby. První den konference byl zakončen společnými zpívanými nešporami v Sixtinské kapli, za účasti Cappella Musicale Pontificia „Sistina“.

Druhý den jsme začínali společnou mši sv. v bazilice Sv. Petra, které předsedal kard. Versaldi a poté konference pokračovala jednotlivými příspěvky: Irský dominikán Fergus Ryan hovořil o historickém kontextu vniku Instrukce Musicam Sacram; katalánský benediktin a prezident Liturgického institutu v Římě Jordi Piqué se zamýšlel nad hudbou – estetikou – teologií; německý benediktin a teolog Elmar Salmann mluvil o hudbě jako teologickém slovníku. Před obědem hovořila řádová sestra z Libanonu Marana Saad a také prior komunity v Taizé Fr. Alois – oba příspěvky se zaměřili na hudbu a křesťanskou komunitu. V tomto dopoledním bloku byla nejpřínosnější přednáška Salmanna, kde na platonském mýtu jeskyně řešil otázku kontaktu s okolní realitou a jakou roli v tomto setkávání hraje hudba. Tajemství života prezentoval jako hudební projev, který odráží lidské iluze, sentimenty a snahy o něco nebo po něčem. Hudba má něco magického a mystického, současně je i výrazem svobody a kontemplace. Salmann zdůraznil důležitost „ducha slova“ – melodie hlasu, která zaznívá v tichu, přesahuje racionalismus a působí jako symfonie mezi různými rovinami života.

Odpolední program byl zahájen klavírním koncertem části díla J. S. Bacha (BWV 247 - Pašije podle sv. Marka), hráli Andrea Coen (Anglie) a Chiara Bertoglio (Itálie). Poté byl společný příspěvek dvou žen ohledně současného významu a hodnoty bohatého hudebního dědictví církve - Chiara Bertoglio (Itálie) a Miriam Escudero (Kuba). O současné liturgické hudbě následně diskutovali: Giorgio Battistelli (Itálie – Řím), Gary Graden (Stockholm - Švédsko) a Bernat Vivancos (Barcelona). Na závěr celodenního programu byly zajímavé příspěvky účastníků kulatého stolu na téma hudba a inkulturace, kterého se účastnili: René Javier Velez (Portoriko), Dominik Anoha Clokou (Pobřeží slonoviny – Afrika) a Veronika Yong (Jižní Korea).

Poslední den konference zahájil Mons. Vincenzo De Gregorio, prezident Papežského institutu Musica Sacra, který hovořil o hudebním vzdělávání a školách pro posvátnou hudbu. Soustředil se jen na Institut, jehož je ředitelem, přičemž bylo zajímavé zjištění, že většina studentů je mimoevropských a tvoří ji kněží. Hudební skladatel Henri Chalet z Paříže se zamýšlel ve svém příspěvku o poslání chrámového sboru při liturgii a jeho „animaci“ při zpěvu věřících. V následujícím příspěvku se madridský kněz Daniel Escobar Portillo popisoval systém hudební formaci kněží a jáhnu ve Španělsku. V závěrečném příspěvku hudební skladatel z Portugalska Eugénio Amorim hovořil o službě hudebníků a muzikantů ve vztahu k liturgickému shromáždění a kultu. Celou konferenci uzavřel a zhodnotil kard. Ravasi s tím, že vyzvedl počet a pestrost účastníků i možnost kuloárních diskuzí a setkání. Poděkoval jak tlumočníkům – příspěvky byly v pěti světových jazycích, tak i všem přednášejícím. V závěru musel konstatovat dva významné nedostatky celé konference: široké téma a malý prostor pro vzájemnou diskuzi a dotazy z pléna na přednášející. Ravasi s nadějí konstatoval, že na další konferenci o liturgické hudbě, která by mohla být v horizontu dvou let, budou tyto nedostatky zohledněny. Po tomto ukončení se všichni účastníci konference přesunuly do Vatikánu – Klementinského sálu, kde proběhla soukromá audience s papežem Františkem, který účastníky pozdravil a pohovořil o významu hudby v liturgii a životě církve – dle učení Magisteria. Bonusem pro všechny bylo osobní setkání a fotografie s papežem.

Z celého kongresu mne zaujali jen dva příspěvky (Ravasi a Salmann), ostatní byly spíše informativní, mnozí přednášející se opakovali či citovali církevní dokumenty. Celkově byla pro mne konference přínosná a uvědomil jsem si nejen bohatství české hudební liturgické produkce a význam české sakrální hudby, ale i to, že máme co nabídnout a povinnost vstoupit do celocírkevní diskuze na toto aktuální téma.

Autor: Pavel Kopeček

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo