Universitas

Ilustrace
Vydáno: 1.6.2017
Autor:
Zpět

V okamžiku, kdy MSKA spouští e-časopis Dialog Evropa XXI, se objevuje na internetu celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství, který je společným projektem 14 českých veřejně-právních vysokých škol.

Iniciátorem a koordinátorem projektu je Masarykova univerzita, partnerskými vysokými školami (v abecedním pořadí) jsou: Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola polytechnická JihlavaZápadočeská univerzita v Plzni.

Portál a elektronický časopis Universitas je v roce 2017 financovaný z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Struktura tohoto časopisu můžře být pro nás inspirací a povzbuzením, současně i impulsem, kde hledat finanční prostředky na zajištění našeho e-Dialogu.

Další inspirací mohou být i obdobné e-časopisy jak tuzemské, tak i zahraničí: http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/index; https://e-republika.cz/HomePage#&panel1-3.

 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo