Universitas

Ilustrace
Vydáno: 1.6.2017
Autor: Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D.
Zpět

V okamžiku, kdy MSKA spouští e-časopis Dialog Evropa XXI, se objevuje na internetu celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství, který je společným projektem 14 českých veřejně-právních vysokých škol.

Iniciátorem a koordinátorem projektu je Masarykova univerzita, partnerskými vysokými školami (v abecedním pořadí) jsou: Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola polytechnická JihlavaZápadočeská univerzita v Plzni.

Portál a elektronický časopis Universitas je v roce 2017 financovaný z Programu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Struktura tohoto časopisu můžře být pro nás inspirací a povzbuzením, současně i impulsem, kde hledat finanční prostředky na zajištění našeho e-Dialogu.

Další inspirací mohou být i obdobné e-časopisy jak tuzemské, tak i zahraničí: http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/index; https://e-republika.cz/HomePage#&panel1-3.

 

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo