Setkání katolických akademiků Rakouska a Moravy

Ilustrace
Vydáno: 21.10.2017
Autor:
Zpět

V rámci studijní cesty v ČR se uskutečnilo e čtvrtek 21. září 2017 Setkání s katolickými akademiky Rakouska se zástupci MSKA v arcibiskupském paláci v Olomouci. Cestu a setkání organizoval generální sekretář spolku katolických akademiků Rakouska (Katholischer Akademikerverband Österreich – KAVÖ) Dr. Petr Slouk. Setkání v Olomouci připravil předseda MSKA ThDr. Jiří Koníček v hlavním sále Arcibiskupského paláce.

Cílem setkání obou partnerských organizací KAVÖ a MSKA bylo bližší poznání, představení činnosti obou spolků, vzájemná výměna zkušeností, diskuse o aktuálních otázkách církve a společnosti. Rakouské hosty za MSKA přivítal předseda ThDr. Jiří Koníček. Historické jubilea a spojitosti s akademiemi nastínila ve svém vystoupení PhDr. Jiřina Štouračová, která připomněla mnohé styčné body naší země a Rakouska. Dotkla se aktivit společné panovnice Marie Terezie a významu Olomouce v celém soustátí. Dále věnovala pozornost aktivitám MSKA a představila její činnost, časopis Dialog Evropa XXI. Všimla si, že motivace předsedy zakladatele MSKA profesora Langa, byla podobná a jako v Rakousku a Německu. Štouračová zmínila i společný projekt obou spolků, kterým byly „Středoevropské katolické akademické dny“ – či „Europasymposion“. Právě tato sympozia nás vedla k tomu, že se s většinou hostů z Rakouska právě z těchto setkání známe. O to bylo naše olomoucké setkání srdečnější. Společné odpoledne moderoval PhDr. Roman Zaoral, předseda olomoucké pobočky, který se také přimlouval za obnovení „středoevropských sympozií“

Rakouskou skupinu asi 20 akademiků vedla místopředsedkyně paní Mag. Magda Krön, která ve svém vystoupení představila činnost akademického sdružení. Připomněla dávné počátky setkávání katolických akademiků jak v Německu (cca od 1909) a v Rakousku od 1947. V Rakousku dal podnět k založení spolku katolický kněz, sběratel umění a mecenáš Otto Mauer. Nejdříve kolem sebe Otto Mauer shromáždil katolické akademiky ve Vídni. Následně se v rámci spolkového Rakouska vytvářely spolky katolických akademiků v jednotlivých diecézích, kromě nich pak je tu zastřešující a koordinační spolek KAVÖ. Paní místopředsedkyně hovořila aktivitách, jak jednotlivých silných diecézních spolků, tak i aktivity centrálního spolku. K těm patří především dlouholeté vydávání časopisu Quart. Zeitschrift des Forums Kunst-Wissenschaft-Medien. Časopis vychází jako čtvrtletník a přináší články a studie k aktuálním tématům politiky, kultury, vědy a církve. V čísle 2/2017 se jednotlivé osobnosti spolku ohlíží na 70 let činnosti spolku a vytyčují hlavní úkoly pro další léta (Quart 2/2017, s. 11-20).

V akademické části rozhovorů předseda MSKA ThDr. Jiří Koníček představil tematickou prezentaci o současné situaci církve u nás a roli MSKA a její služba v dialogu církve a státu. Příspěvek vycházel z přednášky Mons. Tomáše Holuba o bolestech a radostech církev u nás. Největším probléme a bolestí církve je omezenost a problémy v komunikaci a církevního společenství se společností v sekularizovaném prostředí. Role MSKA je přispět pořádáním odborných diskuzí a vzdělávacími programy ke vzájemnému dialogu uvnitř církve a ve vztahu ke společnosti a státu.

Setkání akademiků se zúčastnil a shromáždění pozdravil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. Při této příležitosti bylo za akademii vyjádřeno poděkování za trvalou podporu a podněty pro činnost MSKA a akademici popřáli panu arcibiskupovi k jeho 25. výročí arcibiskupské služby v čele olomoucké arcidiecéze. Předmětem diskuze byly i úvahy, zda se najdou nějaké nové společné aktivity, které by rozvíjely naše vzájemné setkávání.

Ve společenské části Setkání akademiků zazněl koncert Konzervatoře Evangelické akademie, které bylo završeno přípitkem číše vína z arcibiskupských zámeckých vinných sklepů, při níž mohli jednotliví účastníci hovořit spolu navzájem. Neoficiálně setkání a rozhovory ještě pokračovaly při společné večeři v příjemném prostředí restaurace U Kristýna v prostorách i arcibiskupského paláce.

Fotogalerie ze setkání: http://www.mska.biz/mska/fg168/fg.htm

PhDr. Jiřina Štouračová
Olomouc 21. 9. 2017

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo