Zpráva o činnosti RP MSKA Zábřeh

Ilustrace
Vydáno: 26.4.2017
Autor:
Zpět

Zpráva o činnosti RP MSKA Zábřeh

Klimek Josef

Moravsko-slezská křesťanská akademie je dobrovolným sdružením osob, které organizuje a vyvíjí osvětovou, vzdělávací a výchovnou činnost. Činí tak za účelem interpretace aktuálních poznatků ve vědě, technice a umění v duchu křesťanských duchovních a mravních hodnot. Pro naplnění těchto cílů MSKA připravila i oblastní pobočka v Zábřeze v průběhu roku 2016 celou řadu akcí.

První akcí roku 2016 byla v pondělí 25. ledna přednáška Mgr. Jaromíra Maštalíře přibližující nejnovější znění daňových předpisů. V úterý 16. února se uskutečnila přednáška filmového scénáristy a spisovatele Oldřicha Seluckého nazvaná podle stejnojmenné autorovy knihy Bitva na řece Pádu. Při ní velice poutavým způsobem přiblížil život jedné z nejvýznamnějších postav církevních dějin – Jana Bosca. V úterý 10. května se uskutečnila přednáška historika Mgr. Jana Stejskala, při které přiblížil dění v květnu roku 1945 ve městě Zábřeh. Poslední akcí jarního semestru byl v úterý 31. května autobusový zájezd s návštěvou významných sakrálních památek Hostýn a Kroměříž.

V podzimním semestru se poté uskutečnila už pouze jediná akce. Tou byla v sobotu 15. října přednáška Doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. nazvaná Hrozí nám střet s barbary, nebo s kulturami. Tématem přednášky byl kulturní a náboženský dopad migrační krize na Evropu.

Uspořádáním výše uvedených akcí tak i oblastní pobočka v Zábřeze přispěla k naplňování cílů MSKA. Jednotlivé akce byly návštěvníky hodnoceny velice příznivě. Jejich pochvalná vyjádření jsou pro nás povzbuzením a motivací k další činnosti. Současně děkujeme i městu Zábřeh za finanční podporu našich aktivit.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo