Zpráva o činnosti RP MSKA Zábřeh

Ilustrace
Vydáno: 26.4.2017
Autor:
Zpět

Zpráva o činnosti RP MSKA Zábřeh

Klimek Josef

Moravsko-slezská křesťanská akademie je dobrovolným sdružením osob, které organizuje a vyvíjí osvětovou, vzdělávací a výchovnou činnost. Činí tak za účelem interpretace aktuálních poznatků ve vědě, technice a umění v duchu křesťanských duchovních a mravních hodnot. Pro naplnění těchto cílů MSKA připravila i oblastní pobočka v Zábřeze v průběhu roku 2016 celou řadu akcí.

První akcí roku 2016 byla v pondělí 25. ledna přednáška Mgr. Jaromíra Maštalíře přibližující nejnovější znění daňových předpisů. V úterý 16. února se uskutečnila přednáška filmového scénáristy a spisovatele Oldřicha Seluckého nazvaná podle stejnojmenné autorovy knihy Bitva na řece Pádu. Při ní velice poutavým způsobem přiblížil život jedné z nejvýznamnějších postav církevních dějin – Jana Bosca. V úterý 10. května se uskutečnila přednáška historika Mgr. Jana Stejskala, při které přiblížil dění v květnu roku 1945 ve městě Zábřeh. Poslední akcí jarního semestru byl v úterý 31. května autobusový zájezd s návštěvou významných sakrálních památek Hostýn a Kroměříž.

V podzimním semestru se poté uskutečnila už pouze jediná akce. Tou byla v sobotu 15. října přednáška Doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. nazvaná Hrozí nám střet s barbary, nebo s kulturami. Tématem přednášky byl kulturní a náboženský dopad migrační krize na Evropu.

Uspořádáním výše uvedených akcí tak i oblastní pobočka v Zábřeze přispěla k naplňování cílů MSKA. Jednotlivé akce byly návštěvníky hodnoceny velice příznivě. Jejich pochvalná vyjádření jsou pro nás povzbuzením a motivací k další činnosti. Současně děkujeme i městu Zábřeh za finanční podporu našich aktivit.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo