Seminář Vliv Istanbulská úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

Ilustrace
Vydáno: 18.6.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s.

ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc

a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu)

pořádá odborný seminář na téma

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

 

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod

Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

17.00-17.15 - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina

GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE

17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na CMTF

POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM  V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

17.45-18.00 - přestávka

18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku

                        PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR

18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství

           PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY

18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY

ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY. Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE. VSTUP VOLNÝ. Bližší informace na www.mska-akademice.cz, mska@mska-akademie.cz

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo