Seminář Vliv Istanbulská úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

Ilustrace
Vydáno: 18.6.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s.

ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc

a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu)

pořádá odborný seminář na téma

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

 

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod

Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

17.00-17.15 - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina

GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE

17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na CMTF

POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM  V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

17.45-18.00 - přestávka

18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku

                        PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR

18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství

           PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY

18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY

ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY. Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE. VSTUP VOLNÝ. Bližší informace na www.mska-akademice.cz, mska@mska-akademie.cz

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo