Zprávy z pobočky MSKA v Třebíči

Ilustrace
Vydáno: 24.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Dne 25. 10. 2016 jsme v naší pobočce měli vaši vynikající přednášku na téma „Stýkání a potýkání křesťanství a islámu v Evropě.“ Přednášela paní Dr. Štouračová a mě osobně se velmi líbilo, že nám byl vysvětlen postupný proces sekularizace naší společnosti vznikem protestantismu, osvícenectví a zahlcení vědou a technikou, které postupem vytěsnili Boha ze společnosti. A naopak agresivní islám, který sílí a v dnešní době vrcholí uměle vyvolanou migrační krizí. Škoda, že v prostorách Oblastní charity Třebíč na kraji města, kde se běžně přednášky nekonají, nepřišlo více posluchačů. Do Třebíče na besedu o migraci a bezpečnosti zavítal 3. června 2016 bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, nyní podnikatel, publicista a předseda Asociace nezávislých médií. Při přednášce již v úvodu zdůraznil: „Migrace doprovází lidstvo po celou jeho historii. Lidé se stěhovali, aby se vůbec uživili, nebo naopak přepadali ty, kteří se měli lépe. V nedávné minulosti stěhovali celé národy násilně jak stalinské Rusko, tak nacisté.” Příčin současné migrace je mnoho. „Měli bychom odstraňovat ty, které jsme sami zavinili. Migrační vlna, jež se na Evropu valí z jihu a jihovýchodu, případně se povalí později z východu - hlavně z Ukrajiny, má hlavně ekonomické důvody. Což je přirozené. Lidé se chtějí mít lépe. Nejhorší ale je, že zodpovědnost za poslední migrační vlnu neseme i my sami, naši politikové a vojenští stratégové. Často jsme vytvořili nesnesitelné podmínky v celé řadě zemí,” doplnil přednášející. Dále v přednášce Stanislav Novotný připomenul kolaps mezinárodního práva a Rady bezpečnosti OSN. I to, že migranti s sebou nesou sociální napětí, mají slušné dávky v Německu nebo ve Švédsku, utíkají tam, kde bez práce dosáhnou na dobrou podporu. Z migrace se stal velký byznys, bohatnou fi rmy, které poskytují za státní prostředky oděvy, potraviny, pronajímají prostory a další. Migranti nesou se sebou i bezpečnostní riziko a případný konfl ikt s původním obyvatelstvem. Podle Novotného naše politická scéna není schopna reflektovat to, že jsou lidé znepokojeni a že se oprávněně bojí.

 


Antonín Malach

Poznámka redakce: V Třebíči vedle MSKA působí i ČKA, mnoho zájemců navštěvuje přednášky obou akademií. Přednášky ČKA probíhají v katolickém gymnáziu, velmi živá byla přednáška a následná diskuze v lednu 2016, kdy P. Marek Vácha hovořil na téma „Tvůrce tvoří tvůrce“.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo