Přednášky roku 2016 v olomoucké pobočce MSKA

Ilustrace
Vydáno: 24.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Moravskoslezská křesťanská akademie v Olomouci začala jarní semestr v únoru 2016 přednáškou o Moderní sakrální architektuře architekta Marka Jana ŠTĚPÁNA z Brna. Prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ, DrSc., čestný předseda České lékařské společnosti
J. E. Purkyně, Praha přednesl v březnu příspěvek na téma Klima a zdraví.

Přednáška Marka Váchy v OlomouciSoučasná debata o změně klimatu, tak zněla dubnová přednáška Doc. RNDr. Tomáše HALENKY, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha. V květnu navštívil Olomouc Prof. Mgr. Martin C. PUTNA, Dr. z Fakulty humanitních studií UK Praha a jeho přednáška Rusko a svět přilákala do Vlastivědného muzea přes sto posluchačů. Semestr zakončili členové a příznivci MSKA Olomouc jednodenní exkurzí do VRATISLAVI, historického hlavního města Slezska. Již tradičně byli odbornými průvodci exkurze doc. P. Černý (FF UP) a dr. R. Zaoral (FHS UK).

Zahájení podzimního semestru patřilo již po sedmnácté Bioetické konferenci. XVII. bioetická konference nazvaná LÉKAŘ – SESTRA – PACIENT. Etické problémy vzájemné komunikace a pořádaná ve spolupráci s Etickou komisí FNO a LF UP byla akreditována u České asociace sester a navštívená asi šedesáti odborníky i zájemci o toto téma.

Ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc se konala další říjnová přednáška nazvaná Ochrana přírody ve světle papežské encykliky Laudato Si. Přednášel Mgr. et Mgr. Marek Orko VÁCHA z 3. lékařské fakulty UK Praha.

Zahraniční přednášející z Univerzity Komenského Bratislava a Katolické univerzity Ružomberok Doc. Th Dr. Peter Caban, Ph.D. pohovořil v listopadu o Poloostrovu Athos – unikátním duchovním dědictví. O Současné náboženské situaci v Brazílii seznámila posluchače poslední přednáška roku 2016 v Olomouci, Mgr. Františka Kalendy z Fakulty humanitních studií UK Praha.

 


Martina Orságová

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo