Noc kostelů

Ilustrace
Vydáno: 16.6.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Noc kostelů se stala již tradiční součástí života milovníků památek, ale i kulturního programu v čase před letními prázdninami. I letos přilákala velké množství lidí, kteří jinak svatostánky běžně nenavštěvují, na prohlídku, ale také na mnoho netradičních zážitků. Přitom pozoruhodné je, že tradice této akce není příliš dlouhá. Historie Noci kostelů sahá až do devadesátých let minulého století. V německém Frankfurtu nad Mohanem byly již v tomto roce otevřeny poprvé kostely, katolické i evangelické, v centru města pro návštěvníky až do pozdních večerních hodin.

Za oficiální počátek Noci kostelů se však počítá akce pořádaná od roku 2001 v Halle. Ta probíhala každou třetí sobotu v srpnu jako součást ekumenického festivalu, na který do města přijíždělo asi 7500 návštěvníků. Na akci navázal v roce 2003 podobný festival v Hannoveru a postupně se přidávala další města. Právě v Hannoveru se z "Lange Nacht der Kirchen" stal jeden z největších ekumenických festivalů v Německu.

Festivaly a kostely dnes v zakládající zemi navštěvují statisíce lidí. Představitelé farností, náboženských spolků, ale i dobrovolníci postupně k otevřeným kostelům přidávali také kulturní program a dnes není výjimkou, že je Noc kostelů celodenní slavností s hudebními, divadelními a artistickými vystoupeními, doplněnými o kulinářskou, taneční a další show.

I když z Halle není k českým hranicím tak daleko, Noc kostelů se k nám dostala přes Rakousko. K našim jižním sousedům se rozšířila v roce 2006. Zde už byla tato akce pojata jako společná pro 18 církví a náboženských společností, které se do ní zapojily. Zde se také Noc kostelů poprvé uskutečnila v květnu nebo v červnu. Počátky Noci kostelů se týkaly hlavně Vídně, později se rozšířila do celé země. Otevřely se totiž kostely nejen v Německu a Rakousku, ale také v přilehlých zemích.

"Kolegové z Brna se do Rakouska jeli na Noc kostelů nejprve podívat, a protože se jim to zalíbilo, tak již v roce 2009 v několika kostelech na jižní Moravě a na Plzeňsku kostely otevřely své brány i s programem, který tehdy dobrovolníci připravili. O rok později už se z toho stala akce pokrývající celou Českou republiku," přibližuje sekretář pro pastoraci olomoucké arcidiecéze Lubomír Nágl prapočátky Noci kostelů u nás. V letošním roce se v České republice otevřelo návštěvníkům přes 1400 objektů. Kromě katedrál a velkých kostelů jsou to mnohdy také sborové domy, kaple i zcela malé kapličky.

Noc kostelů se neomezuje také na jednu konfesi a k vidění jsou interiéry kostelů sloužících většině u nás působících církví a náboženských společností.

Novinkou letošního roku Noci kostelů v Brně byla speciální šalina, která jako zvláštní jízda projížděla po celý večer centrem Brna a vozila zajímavé hosty. Jízdu slavnostně zahájil v 17:00 brněnský biskup Vojtěch Cikrle s primátorem města Petrem Vokřálem. "Dnes jakoby se dveře kostela posouvaly někam dál, šalina je dnes takovou předsíní kostela," vysvětlil biskup Vojtěch Cikrle.

"Noc kostelů je nejen další akcí, které se konají ve městě Brně. Je to především příležitost uvědomit si své kořeny a tradice. A speciální šalina věnované této akci je výborný nápad, protože na Noc kostelů upozorní i ty, kteří by si jí jinak nevšimli," doplnil primátor Petr Vokřál.

"Letošní Noc kostelů se v brněnské diecézi velmi vydařila a lidé byli spokojení. Po několika propršených letech se vydařilo i počasí, díky kterému lidé měli například velmi dobrý rozhled z věží," uzavřela mluvčí biskupství.

Několik pozdravů od těch, kteří převzali letos záštitu nad Nocí kostelů (více na www.nockostelu.cz).

Pozdrav Dominika kardinála Duky OP, pražského arcibiskupa a předsedy ČBK

Milí přátelé,

před 340 lety se narodil geniální český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce jedinečné barokní gotiky, a státní agentura CzechTourism proto letos vyhlásila rok baroka. V této souvislosti  připomínám, že nezanedbatelnou součást naší kulturní identity tvoří krása krajiny, měst a obcí, v mnoha případech utvářená sakrálními stavbami, alejemi nebo křížovými cestami právě z období baroka. Některé z těchto pokladů našeho společného národního bohatství v poslední době dostaly novou tvář, jiné na rekonstrukci teprve čekají. Ať už ale navštívíte během Noci kostelů barokní chrám či kapli nebo kostel z úplně jiného období, přeji vám, aby vaše duše byla v tomto prostoru o něco blíže našemu Stvořiteli, který je nekonečně dobrý i nekonečně krásný.

 

Pozdrav Daniela Hermana, ministra kultury ČR

Vážení a milí přátelé,

s upřímným potěšením jsem stejně jako v minulých letech převzal záštitu nad Nocí kostelů, akcí, která díky svojí jedinečnosti vešla v povědomí široké veřejností. Jsem ze srdce rád, že mám alespoň malou měrou možnost podílet se na tomto krásném projektu.

Noc kostelů je svým rozsahem, ale i myšlenkou akce unikátní. Během jednoho jediného večera se otevřou dveře kostelů a modliteben nejen na mnoha místech naší vlasti, ale současně i v Rakousku, Estonsku a na Slovensku. V tento čas zvou svatostánky k návštěvě každého, koho přivede touha po rozjímání, kulturním zážitku, či jen pouhá zvědavost. Díky upřímné vstřícnosti křesťanských církví tak akce dosahuje nevšedního přesahu – návštěvníkům nabízí nejen duchovní a kulturní zážitek, ale současně i atmosféru pospolitosti a možnost vzájemného porozumění a poznání.

Věřím, že sakrální prostory ožilé netradičním programem a prosycené výjimečnou noční náladou, zprostředkují návštěvníkům i pořadatelům nezapomenutelný kulturní zážitek.

 

Pozdrav Mons.Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského

Milí přátelé,

již devátý ročník Noci kostelů se odehrává v roce, kdy brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. Na jejím území se nachází  608 kostelů,  531 kaplí a 220 kapliček, k nimž přibylo v letech 1990 až 2013 dvanáct novostaveb kostelů a 32 novostaveb kaplí.

Jak už víte z předchozích let, stovky z nich otvírají také během  Noci kostelů své dveře dokořán každému, kdo si přeje vstoupit. Ty nejdůležitější věci se odehrávají ve skrytosti. V našich srdcích…

Přijměte tedy také letos pozvání k návštěvě kostelů, v nichž pro vás organizátoři s láskou připravují  zajímavé programy a mají radost,  že ve své farnosti mohou přivítat každého, kdo touží nahlédnout …

 

Pozdrav ThDr. Tomáše Butty, Th.D., patriarchy Církve československé husitské

Vážení poutníci a návštěvníci,

také v tomto roce se pro vás otevírají během červnové noci mnohé křesťanské kostely, sbory a modlitebny. Jste tak zváni k poznávání naší společné duchovní historie, k obdivu kulturních děl a k účasti na pestrém a hodnotném programu.

Letošní akce má své motto zvolené z deuterokanonické knihy Moudrosti, které zní: „Moudrost za dne jim byla stínem a za noci hvězdnou září“ (Mdr 10,17). V tomto verši se vyskytují dva obrazy. Tím prvním je obraz stínu, který působí blahodárně v žáru dne. A druhým obrazem jsou zářící hvězdy na noční obloze. Hvězdy vládnoucí v noci nad tmou vyjadřují věčné Boží milosrdenství (Žalm 136,9). Hvězdy v křesťanské symbolice a umění jsou spolehlivou světelnou orientací uprostřed tmy. Proto v některých chrámech se přímo na stropních malbách nacházejí hvězdy odkazující ke světlu shůry.

Vyslovuji přání, aby letošní pouť po kostelích pod noční oblohou projasněnou světlem hvězd byla pro mnohé obohacujícím prožitkem a aby mnozí poutníci a návštěvníci zakoušeli jedinečnou atmosféru pozoruhodných starobylých i novějších staveb budovaných z víry a lidskou důmyslností a dovedností.

Děkuji všem, kteří se podílejí aktivně na letošním programu Noci kostelů a vytvářejí pro druhé vlídné a pohostinné prostředí.

Vzhledem k zapojení řady kostelů a sborů také Církve československé husitské rád přijímám nad touto akcí záštitu.                                                                       

 

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo