Výroky o mantře

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 30.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

„Mysl by se měla bez přestání držet mantry, pak posílena jejím neustálým používáním ji odhodí a odvrhne bohatou a hojnou hmotu všech druhů myšlenek a omezí se na chudobu jednoho verše. Ti, kdo uskutečňují tuto chudobu, snadno dospějí k prvnímu blahoslavenství: ‚Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.‘ “ (Jan Kasián – Konference X)

„Užívej toto slovíčko a nemodli se mnoha slovy, nýbrž slovíčkem o jedné slabice. Toto slovo připoutej pevně ke svému srdci, aby tam bylo ať se děje, co se děje. Tímto slovem přemůžeš všechny myšlenky.“ (Oblak nevědění – kapitola 7)

„Nepřerušená vnitřní Ježíšova modlitba je stálým nepřerušeným voláním Božského Ježíšova jména rty, v duchu, v srdci. Ten, kdo se přizpůsobí této výzvě, následně zakusí tak hlubokou útěchu a tak hlubokou potřebu nabízet neustále tuto modlitbu, že už bez ní nebude moci žít a ona v něm bude mít neustále svůj hlas sama od sebe.“ (Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci)

„Ať je vzpomínka na Ježíše sjednocena s tvým dýcháním a pak poznáš užitečnost ticha.“ (Sv Jan od žebříku - Klimak)

„Tím nejlepším, co může člověk dělat, je připoutat Ježíše na své srdce a už nebude chtít nic jiného.“ (Richard Rolle – Oheň lásky)

„Pro začínající je téměř nemožné uvěřit, že v klidném sezení, lehkém zavření očí a začínání recitace slova by mohlo být něco velmi významného. Když začínáte, musíte to opřít o víru. Já jsem takto začal poprvé meditovat před zhruba třiceti roky. Myslím, že jsem byl stejně neomalený jako každý jiný v mém věku, protože jsem pořád svému učiteli říkal: ‚jak dlouho to potrvá? Chápete, že tady nemůžu sedět a říkat slovo navěky?‘ Podíval se na mne s útrpným pohledem a buď se díval skrze mě nebo řekl: ‚Říkej svoji mantru‘. Po třiceti letech stále žasnu nad jeho moudrostí. Jak říkám, na začátku to musíte opřít o víru. Nic z toho, co vám můžu říci není důležité ve srovnání s přesvědčivou silou vaší vlastní zkušenosti. Vstoupíte do stále zářivější jednoduchosti.“ (John Main)

„Otec John Main vždycky zdůrazňoval, že je to velmi jednoduchá a pokorná cesta. ‚Tiché opakování vašeho slova‘, říká, ‚udrží vaše ego na svém místě a mělo by vás vést k přesažnosti.‘ Pokud ale není mantra doprovázena vírou a láskou, nemá žádnou skutečnou hodnotu: byl by to jen mechanismus. Je skutečným nebezpečím důvěřovat mechanismu mantry. Jako výraz víry a lásky se ale stává velmi mocným prostředkem nasměrování vaší víry a otevírá vás vůči Bohu.“ (Bede Griffiths)

přel. Jindřich Kotvrda

Z archívu týdenní nauky světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org, rok 1, dopis 24

Zdroj obrázku: S.A. Street Photographer on VisualHunt / CC BY

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo