Výroky o mantře

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 30.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

„Mysl by se měla bez přestání držet mantry, pak posílena jejím neustálým používáním ji odhodí a odvrhne bohatou a hojnou hmotu všech druhů myšlenek a omezí se na chudobu jednoho verše. Ti, kdo uskutečňují tuto chudobu, snadno dospějí k prvnímu blahoslavenství: ‚Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.‘ “ (Jan Kasián – Konference X)

„Užívej toto slovíčko a nemodli se mnoha slovy, nýbrž slovíčkem o jedné slabice. Toto slovo připoutej pevně ke svému srdci, aby tam bylo ať se děje, co se děje. Tímto slovem přemůžeš všechny myšlenky.“ (Oblak nevědění – kapitola 7)

„Nepřerušená vnitřní Ježíšova modlitba je stálým nepřerušeným voláním Božského Ježíšova jména rty, v duchu, v srdci. Ten, kdo se přizpůsobí této výzvě, následně zakusí tak hlubokou útěchu a tak hlubokou potřebu nabízet neustále tuto modlitbu, že už bez ní nebude moci žít a ona v něm bude mít neustále svůj hlas sama od sebe.“ (Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci)

„Ať je vzpomínka na Ježíše sjednocena s tvým dýcháním a pak poznáš užitečnost ticha.“ (Sv Jan od žebříku - Klimak)

„Tím nejlepším, co může člověk dělat, je připoutat Ježíše na své srdce a už nebude chtít nic jiného.“ (Richard Rolle – Oheň lásky)

„Pro začínající je téměř nemožné uvěřit, že v klidném sezení, lehkém zavření očí a začínání recitace slova by mohlo být něco velmi významného. Když začínáte, musíte to opřít o víru. Já jsem takto začal poprvé meditovat před zhruba třiceti roky. Myslím, že jsem byl stejně neomalený jako každý jiný v mém věku, protože jsem pořád svému učiteli říkal: ‚jak dlouho to potrvá? Chápete, že tady nemůžu sedět a říkat slovo navěky?‘ Podíval se na mne s útrpným pohledem a buď se díval skrze mě nebo řekl: ‚Říkej svoji mantru‘. Po třiceti letech stále žasnu nad jeho moudrostí. Jak říkám, na začátku to musíte opřít o víru. Nic z toho, co vám můžu říci není důležité ve srovnání s přesvědčivou silou vaší vlastní zkušenosti. Vstoupíte do stále zářivější jednoduchosti.“ (John Main)

„Otec John Main vždycky zdůrazňoval, že je to velmi jednoduchá a pokorná cesta. ‚Tiché opakování vašeho slova‘, říká, ‚udrží vaše ego na svém místě a mělo by vás vést k přesažnosti.‘ Pokud ale není mantra doprovázena vírou a láskou, nemá žádnou skutečnou hodnotu: byl by to jen mechanismus. Je skutečným nebezpečím důvěřovat mechanismu mantry. Jako výraz víry a lásky se ale stává velmi mocným prostředkem nasměrování vaší víry a otevírá vás vůči Bohu.“ (Bede Griffiths)

přel. Jindřich Kotvrda

Z archívu týdenní nauky světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org, rok 1, dopis 24

Zdroj obrázku: S.A. Street Photographer on VisualHunt / CC BY

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo