Kdekoli a kdokoli

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 28.6.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Křesťanská meditace se může praktikovat kdekoli a kýmkoli

Typickou známkou křesťanské meditace je její jednoduchost. Disciplína je jednoduchá, není třeba se učit žádným komplikovaným technikám, nevyžaduje žádné rozsáhlé základní informace, či drahé vybavení nebo zvláštní oděv. Může se konat kdekoli a může ji konat kdokoli.

Dovolte mi připomenout disciplínu:

Posaďte se. Seďte klidně a zpříma. Zlehka zavřete oči. Buďte uvolnění, ale bdělí. V duchu začněte opakovat jediné slovo. Doporučujeme modlitební výraz „maranatha“. Vyslovujte jej jako čtyři slabiky stejné délky. Současně mu naslouchejte, s lehkostí, ale nepřetržitě. O ničem nepřemýšlejte, o ničem duchovním ani o čemkoli jiném, a nevytvářejte žádné představy. Objeví-li se myšlenky a obrazy, po dobu meditace jsou to jen rozptýlení, proto se vždy jednoduše vraťte k prostému opakování slova. Meditujte každé ráno a večer dvacet až třicet minut.

Prostota disciplíny umožňuje, aby byla začleněna do jakéhokoli prostředí. Po celém světě jsou skupiny, které se setkávají v domech, úřadech, na pracovištích, v kostelích, na místních úřadech, ve školách, v nedělních školách, v posilovnách, ve vězeních a nemocnicích.

Vhodné je jakékoli dostatečně tiché místo. Pokud je to možné, můžete vytvořit posvátný prostor a atmosféru s jemnou hudbou k uklidnění, a možná svíce, květiny nebo ikonu k soustředění. Není to ale podstatné. Podstatné je držet to v jednoduchosti.

Je dobře věnovat pravidelný čas během týdne skupině, aby se setkávala na stejném místě. Kniha Laurence Freemana ‚Drahocenná perla‘ má nedocenitelné informace o tom, jak to zařídit.

Místní podmínky to ovšem mohou komplikovat. Často se lidé už scházejí za jiným účelem jako jóga nebo Tai Chi, nebo modlitební nebo setkávací skupiny nejrůznějších druhů. Když slyší o meditaci, chtěli by ji začlenit do svého společného času, protože odcházet z domu dvakrát týdně by mohlo být obtížné nebo úplně nemožné. Není žádný důvod, proč by meditace nemohla být integrální součástí těchto setkávání. Jen je potřeba souhlasit s věnováním 20-30 minut tiché modlitbě na začátku nebo konci setkání, a aby někdo souhlasil s tím, že vhodně začne a ukončí meditační dobu.

Podstatou křesťanské meditace je láskyplně a věrně se zaměřit na svoji mantru po celou dobu meditace. Prostě říkejte svoje slovo! To může člověk dělat kdekoli v klidném prostředí a ve vhodných podmínkách. Mějte neustále na mysli, že je křesťanská meditace cestou modlitby, nikoli pouze druhem relaxace. Jako křesťan jsem veden svojí vírou, že opakováním této staré křesťanské modlitby budu uveden do ticha v centru svého bytí, kde přebývá Kristus. Tam se připojím k modlitbě Krista a s ním vstoupím do proudu lásky plynoucí mezi Stvořitelem a jeho stvořením.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda (návod k meditaci Laurence Freeman, přeložila Barbora Hrobařová)
Z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 1, dopis 11

zdroj obrázku: Photo credit: Juanmyth on Visualhunt / CC BY-NC-SA

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo