Stadia cesty

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 1.10.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

„Meditace je způsobem jak se prolomit ze světa iluzí do čistého světla skutečnosti“. (John Main)

 

Svět iluzí o kterém John Main mluví ve svém výroku je svět, který budujeme ze svých myšlenek. Mnozí z nás kladou rovnítko mezi to, co myslíme s tím, co jsme. Kdo si myslíš, že jsi? Obraz o sobě, obraz o druhých a svět v němž žijeme, je vytvořen z myšlenek. Našich vlastních myšlenek a často z myšlenek druhých, které jsme bez přemýšlení udělali svými vlastními. Od chvíle svého narození přijímáme pohled lidí přítomných v našem životě bez otázek: naši rodiče, sourozenci, širší rodina, naše společenství, naši vrstevníci, společnost v níž žijeme, a náboženství a kultura, v nichž jsme vychováni. Formujeme svůj výhled na skutečnost založený na přijatých pohledech druhých ve snaze zapadnout, být přijat, být milován a respektován. Jinými slovy jsme hnáni svojí potřebou přežít, přijímáme názory druhých a přijímáme očekávané role a přístupy. Tím často zapomínáme, kým opravdu jsme a stáváme se vězni všeho toho podmínění.

 

S tím, jak vyrůstáme, mají někteří z nás sebedůvěru tyto myšlenky zpochybňovat a prověřovat. Cítíme naléhání, abychom pod tím vším podmíněním, maskami, rolemi a funkcemi nalezli to, kým opravdu jsme. ‚Prolomení‘ slovy Johna Maina není snadné. Fakt, že jsme ovládáni myšlenkami, můžeme objevit ve chvíli, kdy začínáme meditovat. Uvědomujeme si, čemu John Main říkal ‚chaotický rámus mysli zpustošené příliš intenzívním vystavováním se trivialitám a roztržitostem. Laurence Freeman mluví o „rovině roztržitostí opičí mysli“.

 

A přece, opouštění svých myšlenek shledáváme obtížným, protože jsme byli vychováni k víře, že myšlenka je nejvyšší aktivitou, v níž se můžeme angažovat. Descartes řekl v 17 století: „Myslím, tedy jsem“ a tím spojil bytí s myšlenkou. T.S Eliot to vykresluje v díle ‚Čtyři kvartety‘, kde lidé v podzemním vlaku uvězněném v tunelu cítí, že čelí „vzrůstajícímu teroru nepřemýšlení o ničem“. Nemyšlení se jeví jako ohrožení přežití. Není divu, že lidé stojící tváří v tvář disciplíně jako je meditace, která povzbuzuje k opouštění myšlenek, se bojí. Stadia cesty meditace, naše ‚prolamování‘ jsou tedy proměnou našeho vztahu k našim myšlenkám.

 

‚Prolamování‘ vyžaduje odvahu a vytrvalost v meditaci, povede nás však do ‚čistého světla skutečnosti“, kde si pamatujeme a zakoušíme, že jsme „dětmi Božími“, „chrámem svatého Ducha“, a že „vědomí jež bylo v Kristu je také v nás“.

 

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org, rok 1, dopis 28

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo