Co činí naši meditaci křesťanskou?

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 22.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Disciplínu meditace lze v té či oné formě nalézt ve všech hlavních světových náboženstvích. Je to v podstatě způsob pozornosti, způsob jak plně zaměřit mysl jedním směrem. Je to způsob očištění mysli ode všech povrchních myšlenek tak, aby náš předmět pozornosti byl především v našem vědomí a povede nás mimo hmotný svět do Boží skutečnosti, ať už to nazýváme jakkoli.

V našem moderním světě je meditace však často užívána pouze jako relaxační technika. Výzkum prokázal, že meditace přináší důležité fyziologické důsledky pro tělo – snížení frekvence dechu, krevního tlaku a srdečního tepu - ‚relaxační odpověď – skrze odbourání důsledků stresu. Tato redukce stresu pomáhá nejen při fyzických neduzích, ale také při úzkosti, depresi a dokonce i snášení bolesti. Snižuje nutkání přítomné v mnoha druzích závislosti, jež jsou často negativním způsobem snahy snížit stres. Pacienti trpící vážnými nemocemi, jako je srdeční nemoc a rakovina shledávají, že toto snížení napětí pomáhá jejich všeobecnému zdraví, duševnímu výhledu a dokonce se zdá, že zastavuje či zpomaluje postup nemoci.

Proto je lehce pochopitelné, že mnozí používají meditaci čistě pro její zdravotní blahodárné účinky jako relaxační techniku proměňující tělo a mysl. Je úžasné zastavit neustále brebentící mysl, je úžasné dát si ‚přestávku‘ od starostí, úzkostí, nadějí a strachů, jež nás obecně sužují, zastavit odčerpávání energie mysli točící se stále kolem dokola. Byla by to ovšem zmeškaná příležitost. Meditace je čímsi více, než jen její fyziologické a emoční účinky pro tělo. Ony jsou pouze prvním krokem na cestě proměny naší mysli k jasnému vidění a celkovému uvědomění. Jak nedávno řekl Laurence Freeman, v naší tradici relaxujeme, abychom mohli meditovat, nikoli meditovat abychom relaxovali. Pro toho, kdo vážně meditaci praktikuje, je relaxace těla vnímána pouze jako příprava, vedoucí ke skutečnému účelu meditace: ponechávání našeho řádného vědomí – našich myšlenek, obrazů a emocí dočasně za sebou a tedy vstupu do následného ticha, vyššího uvědomění přebývajícího uprostřed našeho celkového bytí, našeho skutečného já, jež je jedno s Boží přítomností. Toto uvědomění jiného způsobu bytí proměňuje naše obyčejné vědomí a tím také náš postoj a chování v každodenním životě. Zásadně nás promění z lidí žijících na povrchu v plně žijící lidské bytosti. Dovolí nám uskutečnit náš plný potenciál, což doporučují všechna světová náboženství a tradice moudrosti: „Přišel jsem, aby měly život, a měly ho v hojnosti“ (Janovo evangelium 10)

John Main řekl, že „Důvodem meditace v křesťanské tradici je to, že věříme, že Ježíš poslal svého Ducha, aby přebýval v našich srdcích. Nebo jinými slovy: Boží Duch, Duch Stvořitele vesmíru přebývá v našich srdcích, a je v tichu láskyplným vůči všemu. Meditovat znamená být otevřen Duchu Lásky, Duchu Božímu.“

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
z archívu týdenní nauky wccm.org, rok 1, dopis 16

zdroj obrázku: Visualhunt.com

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo