Myšlenky, myšlenky a ještě jednou myšlenky

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 6.6.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Co dělat se všemi těmi myšlenkami které se do nás tlačí, když toužíme po vnitřním klidu? Na mysl vstupuje obraz: Pamatuji se jak jsem před léty slyšela o reklamě na meditaci. Na plakátu byl obrázek indického guru stojícího v typickém oděvu a podobě na surfovacím prkně, dokonale vyvážený, jezdící na vlnách. Pod ním byla věta: Nemůžeš zastavit vlny, ale můžeš se naučit surfovat!

Nelze myšlenky potlačit, ani se jich zbavit – prostě tady budou jako vlny. Je třeba je přijmout jako nevyhnutelnou součást sebe sama a prostě po nich zkušeně jezdit. V křesťanské meditaci je naším surfovacím prknem mantra. Někdy se myšlenky uklidní, mysl je tichá, pokojně na svém surfovacím prkně spočíváme. Jindy kolem víří tolik bzučících myšlenek, že neustále mantru ztrácíme. A přece je třeba vytrvat. Pokaždé, když spadneme ze surfovacího prkna, se na ně prostě musíme vrátit.

Tradice podtrhuje nevyhnutelnost myšlenek: „K abba Poimenovi přišel bratr a řekl: ‚Do mé mysli přichází mnoho rozptylujících myšlenek a ohrožují mě.‘ Stařec jej vyvedl ven a říká: ‚Rozepni si oblečení u krku a nachytej do něj vítr.‘ On ale odpověděl: ‚To nejde.‘ A tak mu stařec řekl: ‚Jako nejde chytit vítr, stejně tak nemůžeš zabránit rušivým myšlenkám, aby vstupovaly do tvé hlavy.“ (Výroky pouštních otců)

Když tě myšlenky neustále vyrušují a odvádějí tě od mantry, prostě je pojmenuj: práce, nákupy, přátelé atd, nebo prostě ‚myšlenky‘ a jemně se vrať ke své mantře. Neposuzuj se ani nekritizuj, spřátel se se součástí sebe sama, jíž jsou tvoje myšlenky. Je to způsob jak se naučit přijmout sebe sama se všemi svými starostmi. Pomalu se tvoje myšlenky utiší, nebudou tak dotěrné a když se vrátíme k mantře, uvědomíme si mezeru mezi myšlenkami, která umožní mantře, aby zněla nepřerušeně. Přijetí svých myšlenek jako naší přirozené součásti nám umožní více přijímat způsob, jakým věci existují v našem obyčejném životě. Učíme se přijímat život tak, jak je a ne tak, jak bychom jej chtěli mít.

Dech je mostem mezi tělem a myslí. Víme, že když jsme ve stresu nebo rozrušeni, náš dech je povrchní a rychlý. Když tělo odpočívá, dech se zpomaluje a mysl se utišuje. Když tedy pracujeme na zklidnění nejen svého těla, ale i svého dechu, utišujeme i svoji mysl. Zaměření na vlastní dech je nejlepší mě známou cestou cestou k opuštění vnějšího světa a obrácení se dovnitř. Prostě zaměř svou pozornost na dech vstupující do nosních dírek. Pociťuj jak přichází chladný a pociťuj jak vychází teplý: prostě se zaměř na pocity kolem nosních dírek. Neměň svůj dech, jen jej pociťuj jak vchází chladný a vychází teplý. Prostě dýchej. Toto dechové cvičení je velmi užitečné jako příprava na meditaci. Jakmile se tvůj dech uklidní, zaměř pozornost na svoji mantru. Můžeš zjistit, že je užitečné spojit svou mantru s rytmem tvého dechu, nechat svou mantru vznášet se na dechu. To může pomoci zakořenit mantru ve tvém bytí. Pokud to vyrušuje nebo představuje obtíže, prostě uvolni svůj dech. Věnuj celou svoji pozornost mantře a přijímej to, co se děje s vyrovnaností. Stojí to za to: vnitřní ticho vytváří uvědomění a vyvážení, které nám v každodenním životě chybí.

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

Z archivu týdenní meditační nauky rok 1 dopis 8 světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org

zdroj obrázku: ShanePix on Visual Hunt / CC BY-NC-ND

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo