Modlitba je uměleckou činností srdce

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 5.4.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Liška v malém princovi hovoří o lásce a životě. Říká: „Teď ti dám na cestu své tajemství. Je docela prostinké: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, to oči nevidí.“

„Co je důležité, to oči nevidí,“ opakoval po ní malý princ, aby si to zapamatoval.

Antoine de Saint Exupery (1900 – 1944) Malý princ

Tento důraz na srdce tohoto známého francouzského spisovatele opakovaně nacházíme během tisíciletí u křesťanských mystiků. Například i v obyčejné řeči říkáme ‚Měj kouska srdce‘ (buď otevřený a soucitný), nebo dělat něco ze srdce (vyjadřovat svoje nejhlubší intuitivní pocity).

Pro pouštní otce byla pravou modlitbou ‚modlitba srdce‘, jak ukazuje citát z Makaria (300 – 391 po Kristu) v nadpisu. Byl jedním z nejuznávanějších pouštních otců a jedním z nejdůležitějších učitelů Evagria. Jemu se také připisuje výrok: „Odevzdej všechny obrazy mysli… přiveď mysl do srdce...do tichého bodu kde přebývají Bůh i člověk v tichém sebeodevzdání a darování lásky.“ Zde je snadno vidět vliv pouštních otců na Johna Maina. Řecká pravoslavná tradice také vychází z nauky pouštních otců a matek – velmi si váží Evagria. Obě tradice zdůrazňovaly opakování modlitební fráze – v jejich případě ‚Ježíšovy modlitby.‘ Svatý Řehoř ze Sinaje ukazuje následující vůdčí pravidlo: „Useber svoji mysl do svého srdce a vyšli svůj výkřik mysli k Ježíšovi, volej k němu o pomoc a říkej: ‚Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.‘ Není to nepodobné naší tradici opakování ‚Maranatha‘ - vzývání Krista aby přišel a pomáhal nám.

Zde je důležitý výklad Dr Shanidy Nataraja o účincích meditace na mozek: věnováním zaměřené pozornosti do jednoho bodu přepínáme z vnímání reality levé hemisféry se svým racionálním a logickým myšlením – mysli – do vnímání pravou hemisférou s jejím intuitivním, empatickým, začleňujícím vzájemně propojeným pohledem na realitu – srdcem. Tak se posunujeme od vnímání zaměřeného na sebe k zaměření na druhého. Jak se ale říká ve Filokalii: ‚přiveď mysl do srdce a nech ji tam‘. Potřebujeme obě hemisféry, abychom viděli a ‚poznávali‘ celek skutečnosti.

Srdce je intuitivním středem našeho bytí, tam si uvědomujeme svoje pravé já a svůj vztah k Bohu, to má za důsledek lásku k Bohu, k sobě a ke druhým. Nádherně to vysvětlila Matka Tereza: „Dovol mu, aby tě vyprázdnil, proměnil a pak naplnil kalich tvého srdce až po okraj, abys pak mohl z tohoto nadbytku rozdávat.“

Thomas Merton to vysvětluje následovně: „Celá myšlenka soucitu je založena na jasném uvědomění si vzájemné závislosti všech živých bytostí, jež jsou všechny součástí jeden druhého a navzájem se o sebe zajímají.“

Nasloucháme-li slovům mystiků, neslyšíme teologickou teorii, nýbrž slova tryskající z jejich vlastní zkušenosti Boží lásky.

Rumi, největší mystický básník Súfijské tradice daroval světu skrze svoji poezii záblesk svého pohledu na Boží Lásku: ‚Svatyně v srdcích svatých je tam, kde se každý skloní, a právě tam Bůh přebývá‘ a ‚Bez lásky nemá nikdo oprávnění vstoupit do přítomnosti Milovaného.‘

Tatáž zkušenost je vyjádřena u sv. Jana: ‚Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.‘ (1 Jan 4,16)

Tato proměna od vnímání skutečnosti myslí k vnímání srdcem, k níž meditace přivádí, není výsledkem příležitostné meditace. Toto uvědomění Božského přebývání v Lásce roste jedině skrze věrnou pravidelnou každodenní meditaci/modlitbu.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství pro křesťanskou meditaci

zdroj obrázku: AmUnivers on Visualhunt.com / CC BY-NC-SA

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo