Působení církve ve vězenství v ČR - Mgr. Otto Broch

Ilustrace
Téma: Společnost, Právo, Historie, Etika
Vydáno: 4.8.2021
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Referát ke konferenci k tématu 30 let svobodného působení církve v české společnosti poskytuje přehled obnovy vězeňské duchovní péče v ČR.

 

Vězeňství je oblast, která sice patří ke společensky okrajovým, ale v působení a v životě křesťanů je důležitým prostředím pro konání skutků Božího milosrdenství a vyjádření lidské sounáležitosti.

Již od konce roku 1989 se snažili někteří jednotlivci vstupovat do vězeňského prostředí, aby přinesli uvězněným radostnou zvěst a lidskou podporu. Tito duchovní i laici tak činili většinou na základě své osobní zkušenosti s vlastním uvězněním pro své přesvědčení, nebo ze soucitu a solidarity s těmito lidmi.

V roce 1990 začaly pověřovat církve jednotlivce, kteří se věnovali pastoraci mezi vězni, a začala také první jednání se státními orgány. Toto poměrně živelné období ukázalo, že je třeba postupovat koordinovaně a připraveně. Federální ministerstvo vnitra spravující v té době Sbor nápravné výchovy (SNV) využilo žádosti o vstup do některých útvarů SNV ze strany Římskokatolické církve (ŘKC), Ekumenické rady církví (ERC) i jednotlivých denominací a obrátilo se na ně s nabídkou spolupráce – např. v roce 1991 zorganizovalo Federální ministerstvo vnitra pro křesťanské aktivisty první systematické čtrnáctidenní školení a vznikla pracovní skupina dobrovolných duchovních působících v českých věznicích vedená farářem ČCE Mgr. Bohdanem Pivoňkou, pověřeného ERC ke koordinaci duchovní péče.

Z těchto iniciativ vzniklo v roce 1994 občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP), které sdružovalo dobrovolníky vysílané svými církvemi k duchovní službě uvězněným. VDP byla postavena na ekumenických základech a stala se partnerem nejen státním orgánům, ale i jednotlivým církvím. V roce 1998 pak z iniciativy tehdejší ministryně Vlasty Parkanové začali působit v českých věznicích první kaplani, kteří se stali zaměstnanci Vězeňské služby ČR (VS).

V současné době pracuje ve 35 vězeňských zařízeních 53 kaplanů z 11 křesťanských církví na různě veliký pracovní úvazek. Vedle nich dochází do věznic na 100 dobrovolníků z VDP. Duchovní služba se stala nedílnou součástí odborného zacházení s vězněnými osobami, kaplani jsou zařazeni do týmu odborných zaměstnanců VS. VDP působí na základě Dohody o spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR, Českou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou církví v České republice. Ekumenický rozměr této služby umožňuje vzájemnou koordinaci vůči státním orgánům i v jejím vlastním působení. Duchovní služba za katolickou církev je zastoupena 27 kaplany a téměř 40 dobrovolníky (květen 2021)a spadá pod vedení biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera, který je pověřený ČBK pro kategoriální pastoraci.

Vlastní těžiště pastoračního působení mezi vězněnými osobami spočívá v individuálních rozhovorech, vedením skupinových aktivit jako jsou bohoslužby, studium Bible, modlitební setkání, specializované programy. O kontakt s duchovním a o duchovní službu projevuje zájem 10–20% vězněných osob. Kaplani se věnují také personálu a spolupracují s ostatními organizacemi, působící v této oblasti. Jednou z důležitých součástí pastorační péče je i pomoc propuštěným na svobodu, osvětová a vzdělávací činnost.

Zpracoval: Mgr. Otto Broch, hlavní kaplan VS ČR

Mgr. Otto Broch, hlavní kaplan Vězenské služby České republiky, absolvoval CMTF UP Olomouc, jáhen olomoucké arcidiecéze vykonávající dobrovolnou službu ve farnosti v Olomouci - Nové sady.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo