Důležitost meditační skupiny

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 22.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Základem světového společenství křesťanské meditace jsou tisíce malých skupin setkávajících se v domech, farnostech, školách, vězeních, nemocnicích přinejmenším ve 100 zemích po celém světě. Setkávání ve skupině je důležitou součástí cesty meditace. Skupina je zaprvé místem nauky, kde se učí to podstatné z křesťanské meditace podle Johna Maina a Laurence Freemana, a posiluje se jejich dávná autentická povaha.

Zadruhé je pro člověka na duchovní cestě důležité být se stejně smýšlejícími lidmi. Pro člověka samotného to není jednoduchá cesta. Jemná podpora a povzbuzení od ostatních jsou nedocenitelné. John Main velmi zdůrazňoval důležitost týdenních meditačních setkání. Základem byl jeho postoj, že „meditace vyváří komunitu“. Muži i ženy jsou v jádru sociální bytosti, a jsme neznatelně ovlivňováni těmi, se kterými se setkáváme. Mluvil ale také o účinku modlitby: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“, říká Ježíš v Matoušově evangeliu. Jeho přítomnost vytváří rostoucí pouto mezi lidmi společně se modlícími a z tohoto pouta vychází pocit společenství, přání pozvedat srdce a dodávat druhým odvahu.

Zvláště to platí pro tichou modlitbu. Právě ticho vytváří podstatu meditačního skupinového setkání. Věrným opakováním svého slova jsme uváděni do hlubokého ticha uprostřed našeho nitra, kde bydlí Kristus. V tomto tichu odhalujeme svoje vlastní pravé já a tak zjišťujeme, že nejsme izolovánými, jednotlivými bytostmi, ale že jsme propojeni se všemi, se stvořením i s Bohem. Nejde proto o ticho individuální, nýbrž sdílené. Je to ticho, které nás skutečně sjednocuje. A navíc, právě vzpomínka na toto společné ticho nás podporuje a udržuje nás ve věrnosti vůči naší praxi dvakrát za den doma, nebo nám pomáhá začít znova, pokud jsme ochabli.

Lidé, kteří pocítili povolání k vedení skupiny mají zde důležitou podpůrnou úlohu. Mohou pomoci vytvářet správné prostředí pro ticho, aby mohlo zakořenit a jejich vlastní stálost v účasti každý týden je příkladem všem ostatním.

Mnoha způsoby nás křesťanská meditace pojí se životem prvních křesťanů v prvních staletích našeho letopočtu. John Main znovuobjevil nejen tichou modlitbu s pomocí modlitebního slova, ale i prostředí, v němž se první křesťané setkávali k modlitbě bylo podobné: také se setkávali v malých skupinách v domech nebo na místech pro setkávání.

Pro další pomoc se zakládáním a vedením skupin kontaktuje prosím svého národního koordinátora. Kniha Drahocenná perla od Laurence Freemana je důležitým zdrojem.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda

Z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 1, dopis 12

zdroj obrázku: Clicksmith Shutter93 on Visualhunt / CC BY

 

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo