Obrácení

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 29.3.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Tři sliby skládané benediktinskými mnichy, mniškami a benediktinskými obláty zavazujícími se žít svůj život podle ‚Pravidla sv. Benedikta‘, jsou ‚Poslušnost, Obrácení a Stabilita‘.

Podívejme se nejprve na druhý slib ‚obrácení‘. V benediktinské tradici se ‚obrácením‘ chápe neustálé obracení způsobu, kterým vedete svůj život a způsobu chování vůči druhým. Nemluví o výjimečném zážitku obrácení podobné zkušenosti sv. Pavla na cestě do Damašku. Může se samozřejmě stát, že na začátku naší cesty je ‚vyjímečná‘ zkušenost. Jak během období hlubokého zármutku nebo ztráty, nebo období zdarma obdržené intenzívní radosti, jsme náhle obdarováni hlubokým duchovním náhledem, který nám pomůže odvrátit se od svého obvyklého zaměstnání obyčejnou skutečností. V takové chvíli hluboce zakoušíme, že je zde cosi více, že existuje Nejvyšší Skutečnost pronikající a držící naši obyčejnou skutečnost. Otcové rané církve nazývali tento moment ‚obrácení‘ nebo ‚metanoia‘, proměna srdce a mysli, obrácení plné vhledu, které nám dovoluje na čas překročit práh mezi různými úrovněmi vnímání a vědomí, uvědomovat si Boží skutečnost jež nás rozvíjí.

Tato zkušenost – nebo někdy jen nevysvětlitelná touha – nás vede k silnému povolání jít v modlitbě na hlubinu, objevit pro sebe znovu tuto Skutečnost a naše spojení s ní. Je to často chvíle, ve které objevujeme meditaci, kontemplativní modlitbu, a s nadšením začínáme cestu. Meditace nás brzy uvádí do ticha a „v hlubokém tvořivém tichu potkáváme Boha způsobem překračujícím všechny naše síly intelektu a jazyka.“ (John Main ‚Slovo do ticha‘)

Bohužel po tomto období počátečních ‚líbánek‘ pravděpodobně čelíme všem vířícím myšlenkám otáčejícím se kolem naší každodenní reality, a dotek tohoto hlubokého ticha se zdá spíše jako sen. A přece je třeba začínat každý den znovu, ať se děje cokoli, tak, že usedáme v naprosté věrnosti našim dvěma denním periodám meditace s láskyplnou oddaností. Pak zakoušíme, že ona oddaná meditace nás bez ohledu na zážitky uvádí do proměny. Aniž si to uvědomujeme, posunujeme se od toho, za koho se ve vší své roztříštěnosti pokládáme, ke „kreativní celistvosti již vlastníme, a začínáme cítit, že se poprvé poznáváme.“ (John Main ‚Slovo do ticha‘) To měl na mysli sv. Benedikt ve svém vysvětlení obrácení jako neustálého procesu. Je to trvalá ochota obracet se k Poslední skutečnosti v meditaci a modlitbě, jež posílí naše intuitivní poznání té Skutečnosti a dovolí nám žít z této perspektivy. „Nejdůležitějším cílem křesťanské meditace je dovolit Boží tajemné a tiché přítomnosti v nás, aby se stávala stále více nejenom skutečností, ale skutečností našeho života; aby jí umožnila stát se tou skutečností, jež dává význam, formu a účel všemu, co konáme, všemu, čím jsme.“ (John Main)

 

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 2, dopis 1

zdroj obrázku: pjah73 on Visualhunt.com / CC BY-NC-ND

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo