Praxe v meditaci

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 21.5.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Disciplína je jednoduchá:

Posaďte se. Seďte klidně a zpříma. Zlehka zavřete oči. Buďte uvolnění, ale bdělí. V duchu začněte opakovat jediné slovo. Doporučujeme modlitební výraz „maranatha“. Vyslovujte jej jako čtyři slabiky stejné délky. Současně mu naslouchejte, s lehkostí, ale nepřetržitě. O ničem nepřemýšlejte, o ničem duchovním ani o čemkoli jiném, a nevytvářejte žádné představy. Objeví-li se myšlenky a obrazy, po dobu meditace jsou to jen rozptýlení, proto se vždy jednoduše vraťte k prostému opakování slova. Meditujte každé ráno a večer dvacet až třicet minut.
‚Seďte klidně a zpříma… uvolnění, ale bdělí‘ není tak jednoduché, jak se zdá. Ohledně postoje upadlo naše tělo do špatných návyků. Nicméně je důležitá vzpřímená pozice s páteří rovnou natolik, nakolik to naše tělo pohodlně dovolí. Nechte svá ramena dolů a uvolněná. Důvod proč se snažíme zaujmout tuto polohu je v tom, že nám to také pomáhá zůstat vzhůru a v bdělém stavu: náš hrudník je volný a otevřený, abychom mohli dobře dýchat a kyslík mohl naším tělem volně proudit. Může být užitečné začít svoje sezení několika opravdu hlubokými vdechy do břicha, což nás uvolní a dodá energii.

Opravdu nezáleží na tom, zda sedíme na židli nebo v plné lotosové pozici, pokud nám to umožní pohodlně udržet svoji polohu po celé trvání meditace. Naše nohy nebo kolena mají být pevně ukotveny na zemi, aby naší pozice byla pozicí zakořenění: „Postoj je vnějším znamením našeho vnitřního závazku vůči disciplíně meditace. Skrze zakořeňování v sobě se stáváme zakořeněnými do svého vlastního místa ve stvoření.“ (John Main)

John Main také doporučoval sedět „s dlaněmi nahoru nebo obrácenýma dolů se spojeným palcem a ukazováčkem.“ Ve východní tradici se pokládá dotek palce a ukazováčku za důležitou součást cirkulace energie v našem systému. Je to ale i výborný způsob jak zůstat bdělý: když pozornost ujede, zjistíme, že se naše prsty sebe již nedotýkají.

Sedět tiše a zůstat na jednom místě je vlastně první překážkou v disciplíně meditace. Moc jsme zvyklí být neustále v pohybu a reagovat na podněty pocházející z okolí, takže tiše sedět a nedělat nic zvláštního se může zdát neobvyklým a odrazujícím úkolem. Nepokoj je v našich genech: naši předkové byli všichni členy migrujících kmenů. Ve snaze sedět tiše, zůstat na jednom místě jdeme vlastně proti přirozenosti. Prvním krokem k odporování této nepokojné tendenci je dovolit svému tělu být klidným, dát mu dovolení nic nedělat. Jedině skrze vytrvalost se nutkání k pohybu zmenší a uvědomíme si výhody klidu a ticha. Otcové a matky pouště, na jejichž nauce je křesťanská meditace založena, zdůrazňovali význam setrvávání na jednom místě: „Bratr ve Skétis se šel zeptat Abba Mojžíše na slovo a stařec mu řekl: ‚Jdi a zůstaň sedět ve své cele a cela tě naučí všemu.‘“

Podstata naší praxe je v opakování našeho modlitebního slova. ‚Tiše, niterně začněte říkat jediné slovo. Doporučujeme modlitební výraz Maranatha.‘ Vyslovujeme jej jako čtyři slabiky stejné délky – ma-ra-na-tha. Vlastně nezáleží, zda je říkáte s anglickým ‚th‘ nebo se zvukem ‚t‘. Výslovnost není podstatná. Podstatné je, že je říkáte s plnou pozornosti, láskyplně a věrně. Ať vás vyrušují jakékoli myšlenky, prostě jemně vraťte svoji mysl zpátky ke slovu. Někteří lidé zjišťují, že jim pomáhá nechat slovo vznášet se na dechu, ale pokud to působí roztržitost, prostě se zaměřte na svoje slovo a říkejte je rychlostí, která odpovídá vašemu bytí.

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

Z archivu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org rok 1 dopis 6

Zdroj obrázku: Fe 108Aums on Visual Hunt / CC BY-NC

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo