Meditace a smysl života

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 16.3.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Společně jsme zkoumali důsledek karteziánského dualismu mezi myslí a hmotou, který z lidských bytostí udělal pouhé pozorovatele vesmíru běžícího podle Božích zákonů. Newton přidal myšlenku vesmíru jako hodinového stroje. Odtud vzešla myšlenka že Bůh tady udělal to, co potřeboval a pak odešel do jiné části vesmíru.

Příroda se hrozí vakua, ale lidstvo se hrozí chaosu a nesmyslnosti. Toužíme po řádu, a tak nám svět v němž žijeme dává smysl. Slovy C. G. Junga: „Nakolik to lze rozlišit, jediným smyslem lidské existence je zažehnout světlo v temnotě pouhého bytí. Abychom měli ve svém životě pocit smyslu, potřebujeme účel. Smysl potřebujeme, abychom mohli žít s radostí a štěstím.“

Již od počátku naší existence na této planetě jsme v životě potřebovali smysl a účel. Nejprve jsme smysl získávali ze společného účelu přežití kmene a na naše existenciální otázky odpovídaly mýty, ztělesňující Pravdu, jak se tehdy chápala. Vyrůstali jsme s příběhy, které nám vyprávěli moudří starci kmene. Nepotřebovali jsme hledat individuální smysl: zavedená kultura a náboženství nám dávaly potřebné odpovědi. V současnosti ale zvláště mladí lidé již neshledávají, že jim náboženství dává uspokojivé odpovědi na otázku opravdového smyslu jejich bytí. Mnozí hledají jinou, smysluplnější a více zkušenostní duchovní cestu. Motivuje nás právě duchovní neklid, instinktivní hledání smyslu. Chceme se učit, kým opravdu jsme a odhalit svůj význam a účel života.

K odpovědi ovšem nedospíváme svým rozumovým vědomím, i když jsme svoje racionální myšlení učinili Bohem. Slovy teoretického fyzika a nositele Nobelovy ceny Maxe Plancka: „Nemůžeme rozřešit nejvyšší tajemství přírody. Je tomu tak proto, že v posledku jsme my sami součástí přírody a tedy součástí tajemství, jež chceme rozluštit.“

Mnohokrát jsme mluvili o užitku a ovoci meditace. Důležité je to, že věnováním pozornosti svému modlitebnímu slovu při meditaci je zapnuta pravá strana našeho mozku a tak nás vede do niterného ticha, kde se dostaneme k intuitivní mysli napojené na Boží Lásku dodávající lidské existenci smysl a účel. Když se však dostaneme k jinému způsobu vnímání a poznání, uvědomujeme si, že naše rozumové vědomí ega je pouze malou svrchní částí našeho celkového uvědomění. Je třeba si pamatovat to, co řekl Albert Einstein: „Intuitivní mysl je posvátným darem a rozumová mysl je věrným služebníkem. Vytvořili jsme společnost která uctívá služebníka a zapomněla na dar.“

Naše rozumové uvědomění je naše mysl, ovšem naším intuitivním uvědoměním je naše srdce. To je důvod pro naši meditaci: „Být otevřený božské skutečnosti jež je nám blíže, než my sami sobě“ (cituji Johna Maina).

Ti, kdo byli v kontaktu s Bohem, se chovali s péčí a soucitem i v těch nejstrašnějších podmínkách: „My, kdo jsme žili v koncentračních táborech, si můžeme pamatovat lidi, kteří procházeli baráky a utěšovali ostatní, rozdávajíce poslední kousek svého chleba… Člověku lze vzít vše kromě jediného: nejvyšší z lidských svobod – vybrat si v daném souboru okolností postoj, vybrat si svoji vlastní cestu…. Jakým člověkem se vězeň stane, je výsledkem vnitřního rozhodnutí… Tato duchovní svoboda činí život smysluplným a účelným.“ (Viktor Frankl ‚Člověk hledá smysl‘)

Jak pravdivá jsou slova Johna Maina: „Jedině žijeme-li v lásce a z lásky, poznáváme onu zázračnou harmonii a sjednocení celého svého bytí, které nás činí plně lidskými.“ (‚The Inner Christ‘ - Niterný Kristus)

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství křesťanské meditace wccm.org

Zdroj obrázku: ☺ Lee J Haywood on Visualhunt.com /  CC BY-SA

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo