VÁNOCE - ŠKOLA LÁSKY, PŘIJETÍ A DIALOGU

Ilustrace
Téma: Společnost, Spiritualita
Vydáno: 26.12.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Bůh sám jde člověku vstříc. A skrze nazaretskou dívku Pannu Marii vstoupil Bůh do lidských dějin a jde kaž­dému člověku vstříc. To je obraz dnešního evangelia: Panna Maria s láskou přijala Ježíše - Syna Božího, a nese ho lidem. Prvním z těchto lidí byla její příbuzná Alžběta. Víme, že Alžběta také přijala ve svém stáří syna a s láskou ho donosila a vychovala. A to je první, čemu se učíme - škola lásky a přijetí.

Následuje škola dialogu. Nelze totiž milovat beze slov. Musí zde být oslovení - jen tak se lidská srdce vzájemně otvírají. A opět pojďme na začátek dějin spásy: Bůh nás miloval tak, že poslal své věčné Slovo, které se stalo člověkem. Bůh ho vyslovil. Vstupme tedy do školy dialogu a učme se. Zkoumejme, jak důležitý je dialog, který otevírá cestu ke sblížení. Pozdrav, oslovení - tímto úkonem vycházíme ze své samoty a izolovanosti. Bůh skrze archanděla Gabriela vstupuje do dialogu s Pannou Marií. On ji pozdraví, jako první ji osloví: „Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou! Budeš mít dítě a bude to Syn Nejvyššího.“ Také Panna Maria v tomto dialogu odpověděla své ANO.

A nakonec tu máme událost, o které jsme slyšeli v dnešním evangeliu. Panna Maria navštívila svou příbuznou Alžbětu. A je to právě Maria, která ve svém lůně přináší Boha a jako první pozdraví Alžbětu. Alžběta pronáší slova, která ukazují na veliké Mariino tajemství: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“ Ano, Panna Maria je požehnaná mezi všemi ženami, ona je Matkou našeho Pána, ona je ta, která uvěřila v andělovo zvěstování.

Když si srovnáme všechny ty dialogy, hned nám padne do očí jedna zásadní skutečnost: Každé slovo je zde naprosto jasné, naprosto otevřené, vůbec nic se zde nezastírá. Mluví se na rovinu. Je to slovo jednoduché, avšak zjevuje veliké věci. Bůh nám zde ukazuje, jak se má vést dialog: otevřeně, s láskou a bez ostychu si sdělujeme pravd. Toto všechno vytváří zdravé mezilidské vztahy. Člověka pak nemůže nic zasko­čit, protože dobře ví, o co jde. Nejprve je však nutné, abychom měli svého bližního rádi, abychom k němu přistupovali bez předsudků, abychom člověka přijali do svého srdce a vstoupili s ním do dialogu. Toto je pravá škola lásky, přijetí a dialogu. A tak si to dobře ve svém srdci rozvažme a přemýšlejme o tom.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo