Modli se a pracuj

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 17.4.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Práce a modlitba byly způsobem, který doporučovali pouštní otcové a matky, aby člověk dosáhl neustálé modlitby: „Nepřetržitě se modlí ten, kdo kombinuje modlitbu s nezbytnými povinnostmi a nezbytné povinnosti s modlitbou. Jedině takto můžeme nalézt uskutečnění naplnění příkazu modlit se neustále. Spočívá to v pohledu na celek křesťanské existence jako jedné velké modlitby. To, co jsme si zvykli nazývat modlitbou, je jen její součástí.“ (Origenes - ‚O modlitbě‘)

 

Je důležité si připomenout, že v egyptské poušti, i v klášterech byli mniši úplně soběstační. Mniši a mnišky pěstovali svoje vlastní jídlo, starali se o budovy, zdraví a blahobyt bratří a sester a laického společenství, jež je obklopovalo. Pouštní otcové a matky také pracovali na živobytí: vyráběli provazy, splétali rohože a košíky, vyráběli sandály, které se pak prodávaly na trhu, aby mohli nakoupit nezbytnosti pro život. Někteří pracovali na polích úrodného nilského údolí jako nádeníci, nebo byli zapojeni do splétání rákosí. I hosté byli zapojováni do práce po týdenní době volna. Neměli rádi ty, kdo používali modlitbu jako výmluvu, aby nepracovali:

 

„Někteří mniši přišli navštívit Abba Luciuse a řekli mu: ‚Nepracujeme rukama; posloucháme Pavlův příkaz a modlíme se bez ustání‘. Stařec řekl: ‚Jíte a spíte?‘ řekli: ‚Ano‘. Řekl: ‚Kdo se za vás modlí, když spíte? Promiňte, bratři, ale nepraktikujete to, co hlásáte. Ukážu vám, jak se modlím bez ustání a přesto pracuji rukama. S Boží pomocí nasbírám pár palmových listů, posadím se, splétám je a přitom říkám: ‚Smiluj se nade mnou Bože, pro své velké slitování, dle svého velkého milosrdenství zahlaď moje viny.‘ Ptal se jich: ‚Je to modlitba, nebo ne?‘ Řekli: ‚Ano, je.‘ Pak pokračoval: ‚Když jsem celý den pracoval a v srdci se modlil, vydělal jsem asi šestnáct halířů. Z toho dva dávám před svoje dveře a za zbytek si kupuji jídlo. Ten, kdo najde dvě mince přede dveřmi, se za mě modlí, když jím a spím. A tak se s pomocí Boží modlím bez ustání.‘

 

Každý z nás v moderním světě může kombinovat práci a modlitbu díky meditaci vedoucí k neustálé modlitbě: „Obvykle začínáme říkáním mantry...ale jak postupujeme… zjišťujeme, že je potřeba méně námahy k vytrvalosti v jejím odříkávaní po dobu naší meditace. Pak se zdá, že už ji ani tak neodříkáváme ve své mysli, jako spíše rozezníváme ve svém srdci…. Právě v tomto okamžiku naše meditace opravdu začala… místo abychom mantru odříkávali nebo rozeznívali, začínáme jí naslouchat, obaleni stále se prohlubující pozorností.“ (John Main ‚Slovo do ticha‘)
Od té doby si uvědomujeme i mimo naši dobu k meditaci, že mantra v našem bytí zní. Když v noci vstáváme, je tam. Je to naše kotva uprostřed bouří života.

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace, rok 2, dopis 5

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo