Jaké jsou charakteristiky skupiny křesťanské meditace?

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 24.3.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Prohlášení o poslání Světového společenství pro křesťanskou meditaci je následující:

„Sdělovat a pěstovat meditaci předávanou skrze nauku Johna Maina v křesťanské tradici, v duchu služby jednotě všech.“

Kdy patří meditační skupina do světového společenství křesťanské meditace? Odpovědí je v jádru toto: když je odůvodnění tiché modlitby – nejdůležitější součást setkání – zakládáno na nauce Johna Maina OSB a Laurence Freemana OSB. Týdenní setkání je příležitostí vstřebat tuto nauku hlouběji. Každý týden nám dodávají duchovní vzpruhu: součást pokrmu potřebného na cestu.

Meditační skupina je odlišná od běžné modlitební skupiny. Přestože meditace nevylučuje ostatní formy modlitby, pro meditující je základem jejich duchovního života. Proto se týdenní meditační skupina nezaměřuje na slovní modlitbu, přímluvu nebo chválu.

Ve skupině je vítán každý. Nikdy se nekladou otázky na jejich náboženskou nebo duchovní příslušnost. Pokud lidé dají najevo, že jejich kořeny jsou v jiné disciplíně, jsou povzbuzeni aby vstoupili a udržovali ticho způsobem, kterým se to učili a jsou zvyklí. Zaměření skupiny se ovšem nikdy neodchyluje od nauky Johna Maina a Laurence Freemana. Nově příchozí brzy zjistí, jak je tato nauka univerzální, jak inspiruje každého jdoucího po duchovní stezce.

Někteří lidé zapálení pro začínání meditační skupiny mohou docela dobře začít přilákáním ostatních nabídkou jógy a meditace, nebo tai chi/chi kung a meditace. Tyto disciplíny jsou výtečnou tělesnou přípravou na meditaci. Je však důležité zdůrazňovat, že meditaci již učíme, je duchovní disciplínou, a nejen cestou relaxace a zvládání stresu. Je velmi dobře možné používat meditaci čistě pro její zdravotní výhody, jako techniku relaxace změnou těla a mysli, a zůstat u toho. Byla by to ovšem promarněná příležitost; meditace je mnohem více než jenom fyziologické účinky na tělo. Je to disciplína na cestě osobní proměny ke zřetelnému vidění a úplnému uvědomění.

Dovolte mi připomenout formát křesťanské meditační skupiny: Tvar setkání křesťanské meditace se řídí následujícím formátem:

Krátký úvod – ne více než 10 – 15 minut – včetně připomenutí základní disciplíny.

Jasné označení začátku a konce meditace rozezněním gongu; jemná hudba může pomoci ke zklidnění.

Úvodní modlitba společenství: Nebeský Otče, otevři naše srdce tiché přítomnosti Ducha svého Syna. Uváděj nás do onoho tajemného ticha, kde se tvá láska zjevuje všem, kdo volají: Maranatha, Příjď Pane.

25-30 minut meditace

Závěrečná modlitba

Příležitost k otázkám

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org rok 1, dopis 49

zdroj obrázku: Stanley Zimny (Thank You for 37 Million views) on VisualHunt / CC BY-NC

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo