Vstup do ticha

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 2.11.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Opustit svoje myšlenky a nechat za sebou svoje ‚ego‘, opustit pohodlí svého podmínění prostředím, nechat odejít (byť na čas) svůj pocit identity a individuality vytvořený z našich myšlenek, to vyžaduje odvahu. Je ovšem zásadní „zanechat za sebou svoje já,“ abychom následovali Ježíše do ticha a objevili, kým opravdu jsme - Božím dítětem. A ano, když vstupujeme do lesa ticha, setkáváme se jak s kráskou, tak se zvířetem: jak se zapomenutými vzpomínkami na nádherné chvíle, tak i s potlačenými strachy. Jsme nyní ve světě psychologie/emocí, kterému John Main říkal: „temnější rovina vědomí potlačených strachů a úzkostí“ a Laurence Freeman: „psychologické roztržitosti“. Utišení našich povrchních myšlenek nám umožní uvědomit si osobní nevědomí, kam ‚ego‘ odložilo vše zdánlivě ohrožující naše přizpůsobení se prostředí představující naše přežití v době mládí.

Vybublává radost, zavládne pokoj, tečou slzy, pocity vzteku a podráždění vycházejí na povrch. Přijmi to, co se děje: slzy jsou slzy které jsi neproléval, když jsi je měl prolévat, hněv a podráždění také nebyly vyjádřeny v příslušný čas. Tyto emoce blokují tvoji cestu k vlastnímu středu. Dovol jim vyjít, pojmenuj je a přijmi je, uvědomuj si je, aniž bys je přehrával. To pracuje Kristus léčitel. Tyto potlačené emoce jsou zmrazenými kusy ledu. Drž je před světlem a láskou Kristovou, ony se rozpustí a lze udělat další krok na cestě. Není třeba znát příčiny těchto emocí: „Prostě svoje démony pojmenuj a tvé srdce je bude lépe snášet.“

Někdy se objeví skrytá traumata a pokud jsou vážná, je třeba pomoc psychoterapeuta jako průvodce na cestě. To, co se žádá, je vhled, uvědomění současné situace a způsoby zacházení s ní. Pokud hledáme příliš, může to ukazovat překážky, stáváme se příliš sebe-uvědomělými, jsme fascinováni svým vlastním příběhem a zapomínáme důvod, proč na této pouti jsme.

V tomto bodě nás může ‚ego‘ zkoušet zastavovat tím, že nás povzbuzuje, abychom „Nechali minulost být! Jaký smysl má znovu prožívat tyhle emoce. Je lepší je nechat být!“ Často se objeví myšlenky: „je to hrabání se v sobě“, „měli bychom udělat něco užitečného pro druhé“. ‚Ego‘ odporuje našem hlubšímu ponoření se tím, že působí, aby se vše jevilo jako bolestné a bezcílné, suché a nudné. Nenechte se těmito triky zlákat. Máte svobodu jít do ticha meditace, stát se celistvým a odkrýt svoje pravé já. Důvěřuj a vytrvej. Pamatuj, že to, co se děje, je na mnohem hlubší rovině než tvé rozumové vědomí. Meditace je mimo myšlenky, pocity a obrazy. Tvá povrchová mysl může být roztržitá, ale současně se děje uzdravení na rovině tvé mysli, kam mysl nemůže dosáhnout, na rovině tichého společenství s tvým vlastním hlubokým uvědoměním a uvědoměním Krista. Vytrvej ve věrném opakování mantry, aby se mantra stala harmonií znějící ve tvém bytí a dovolila Kristu konat svoje dílo na cestě k celistvosti.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
Z archívu týdenní nauky rok 1, dopis 30 světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org

Zdroj obrázku: Debbi Long on Visualhunt.com

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo