Cesta mantry

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 21.6.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Zdá se skoro neuvěřitelné až nevěrohodné, že když se poprvé učíme meditaci, může být disciplína říkání toho slovíčka, naší mantry, tak hlubokou duchovní cestou postupně hluboce proměňující náš život. Je to ale tak. Myslete na hořčičné semínko, o kterém Ježíš mluví v evangeliu, které vyroste ve veliký strom a nebeští ptáci přilétají odpočívat v jeho větvích. Mantra je přesně stejná. Je to maličké slovíčko, malé semínko víry, ovšem zakoření nás mimo krátkodobé a pomíjivé… Zakoření nás to v oné věčné skutečnosti, kterou nazýváme Bohem.

Mantra je výrazem naší víry a lásky. Chcete – li, je to svátost ve smyslu vnějšího vyjádření naší vnitřní víry v přítomnost Boha v našich srdcích. V naší meditaci jsou všechny naše pocity víry, lásky, zbožnosti, chvály, díkůvzdání atd obsaženy ve věrném a bezpodmínečném říkání modlitebního slova.

Říkání mantry je cestou modlitby jež nás vede do prostředí ticha a klidu, jednoduchosti, chudoby ducha, úplné a nesobecké pozornosti vůči přítomnosti Svatého Ducha v nás. Je to cesta ticha, klidu, jednoduchosti, závazku, disciplíny, chudoby ducha, opouštění já, víry, oběti, štědrosti a tedy lásky. Cesta „něčeho“ je také cestou „k“ něčemu. Cesta k tichu je cestou ticha. Není divu, že věrnost v říkání mantry vede k rozvoji těchto duchovních znaků našeho života.

Mantra je cestou, která nám během meditace umožní překročit roztržitosti a machinace našeho ega.

 

Peter Ng v knize zdrojů 'Návrat domů'

Z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org

Zdroj obrázku: visualhunt

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo