Svoboda slova v médiích

Ilustrace
Téma: Společnost, Právo, Etika
Vydáno: 12.4.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Ústavní soud svým Nálezem I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018 zrušil pokutu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání / dále jen RRTV /, kterou udělila jedné komerční televizi za porušení objektivity a vyváženosti ve zpravodajství. ÚS se zastal svobody slova garantované v Listině základních práv a svobod a konstatoval, že v daném případě nešlo o společensky tak závažnou věc, aby měl převahu vysílací zákon před svobodou slova. A vysvětlil, že soukromé televize jsou provozovány za účelem zisku pro své majitele a mají tak právo využívat i ve zpravodajství nástroje, které jim zisk zvyšují. Jedná se o zprávy podané humornou formou, novinářské nadsázky či provokace a dokonce zaujatost vůči vysílanému tématu. Nesmí však přitom porušit chráněná práva ostatních osob. ÚS také uvedl, že ochranu osob nebo skupin osob, které jsou vysíláním poškozeny, si musí zajišťovat tyto osoby přednostně samy. RRTV pak má řešit jen celospolečenské dopady vysílání, případně zasáhnout tam, kde soukromá ochrana nebude účinná.

ÚS zdůraznil rozdílnou úlohu médií veřejné služby, která mají „naplňovat ušlechtilé kulturní cíle a kultivovat publikum a jeho vkus a rovněž zvyšovat právní povědomí publika a vychovávat ve smyslu demokratických a morálních hodnot“. Oba úkoly – regulace soukromých a veřejnoprávních televizí – patří podle vysílacího zákona do působnosti RRTV. Uvedený Nález představuje nový, náročnější rámec pro rozhodování zda byl či nebyl porušen zákon. Bude na politicích, zda zohlední požadovanou náročnost zvýšením rozpočtu RRTV. Divák by měl být na novou situaci připraven také zvyšováním své mediální gramotnosti. Bohužel mnohdy slyšíme slova: „Bylo to v televizi, tak je to pravda“. Kdo se necítí dostatečně mediálně gramotný, ať raději nesleduje komerční televize.

Podrobnější komentář, Nález ÚS

Jiří Šenkýř, březen 2018

Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo