Moc ticha

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 30.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Podstatou meditace je klid a ticho. Ticho je jak vnější, tak i vnitřní. Vnější ticho se v našem dnešním světě těžko hledá. Média nás bombardují trivialitami a roztržitostmi. Erich Fromm píše velmi pěkně ve své knize ‚Psychoanalýza a náboženství‘: „Máme ty nejúžasnější možnosti komunikace tiskem, rádiem a televizí (člověk by dnes doplnil internet), a denně jsme krmeni nesmysly, které by byly pro inteligenci malých dětí urážlivé, pokud by jí nebyly odkojeny.“
Jsme obklopováni hlukem a natolik jsme si na to zvykli, že se nám zdá nepřítomnost hluku divná a nezvyklá, a tedy i ohrožující. Potřebujeme najít odvahu vytvářet kapsy vnějšího ticha během svého dne, mimo naše doby meditace, kdy s druhými nemluvíme, ať už osobně nebo na telefonu, kdy neposloucháme rádio, televizi nebo hudbu. Měj odvahu vypnout rádio, vypnout telefon a ponořit se do ticha! Udělej to zvláště v hodině nebo půlhodině vedoucí k meditaci.

Důležitá je příprava před modlitbou/meditací. Nemůžeme očekávat, že budeme sedět a meditovat a zklidníme mysl, pokud jsme předtím byli zapojeni do rozhovoru – ať už bouřlivého nebo klidného – sledovali televizi nebo poslouchali rádio. Předtím než usedneme, musíme zařadit chvíli vnějšího ticha.

Ať už naše duše přemítala před časem modlitby (meditace) o čemkoli, nevyhnutelně nám to vyvstane, když se modlíme, je to výsledek činnosti paměti. Musíme se tedy připravit před dobou modlitby, abychom byli osobami, kterými chceme být - plnými modlitby. (Jan Kasián)

Prvním krokem v meditaci je tedy aktivně se utéci do ticha tak, že necháme odejít vnější hluky, že se stahujeme ode všech smyslových vjemů: „Mysl nevyrušovaná vnějšími věcmi a nerozptylovaná smysly se vrací k sobě.“ (Sv. Basil)

Klidným sezením a soustředěním na svoji mantru si dovolujeme uvědomovat si ticho žijící v Jádru našeho bytí. Toto ticho není jen absencí hluku, chyběním zvuků, ale tvořivou energií dovolující nám stávat se ‚pro-aktivními‘ na základně našich vlastních tvořivých pohnutek, spíše než 'reaktivními‘ na vnější podněty.

Vnitřní ticho vytváří uvědomění, které ve svém každodenním životě postrádáme. „Ticho spočívá v opravdové plné pozornosti vůči tomu, kým jsme a kde jsme a co se děje v nás uvnitř i vně… jde o to být pokojně pozorný, nikoli rozpačitý, ale prostě pozorný, bdělý.“ (Laurence Freeman)

Klidné sezení v tichu také vytváří základ pro stabilitu, stání na pevné zemi, v duchovním a psychologickém zakořenění. Je to zakořenění přetrvávající nejen během trvání meditačního sezení, ale stává se postojem mysli. To promění tvůj život a dovolí ti trvale konat zprostřed hlubokého ticha v jádru tvého bytí, našeho místa setkávání s Bohem.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
z archívu týdenní nauky světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org, rok 1, dopis 24

zdroj obrázku: VP photographie on Visual hunt/ CC BY-NC

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo