Dobré vládnutí

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Společnost, Právo, Filosofie
Vydáno: 28.4.2017
Autor:
Zpět

Dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj

Luděk Rychetník

Ve svém příspěvku budu hovořit o Dobrém vládnutí pro udržitelný rozvoj. Snad jen bychom mohli vzpomenout, co jsme dnes odpoledne slyšeli, že v Čechách a na Moravě (na Moravě možná lépe), na Slovensku a v Rakousku se Laudato si setkalo celkem s vlažným přijetím. Když jsme o tom mluvili s prof. Mlčochem ve vlaku a když jsem pak jel ze Starého města autobusem a koukal po utěšené jihomoravské krajině - pole sklizená a hned zoraná, všude zeleno, tak mě napadlo, že by to bylo možná tím, že my ty ekologické problémy u nás ve střední Evropě nevnímáme tak intenzivně a k tomu, abychom se zajímali o Laudato si, potřebujeme myslet trochu globálněji.

Podle osnovy budu především definovat, co je to udržitelnost a zjistíme, že jsme tu definici už slyšeli od pana Eddie Praha. Je to definice ze zprávy paní Brundtlandové, napsané asi před 20 lety. Pak budeme hovořit o tom inzerovaném dobrém vládnutí Karla IV. a pokusíme se odvodit, co z toho by mohlo být užitečné pro dnešek. Jako příklad jeho státnického či politického umění vezmu jeho pokus zavést do Čech římské právo (Codex Carolinus, v pozdějších stoletích nazývaný Maiestas Carolina) a pak už skočíme do současnosti do doby demokracie a řekneme si o přeložení karlovské moudrosti do ctností demokratických občanů. Změnu, kterou by to vyžadovalo, abychom se tak chovali a přijali ty ctnosti, může stimulovat, vyvolat, udržovat silná vize. A já budu tvrdit, že katolická církev má tuto vizi a je to civilizace lásky.

Udržitelnost - je to takový rozvoj, který uspokojuje současné potřeby, ale neohrožuje potřeby budoucích generací. Paní Brundtlandová tuto zprávu o životním prostředí zpracovala pro Spojené národy v roce 1987 a ta zpráva se nazývala „Naše společná budoucnost“. Ta definice a její zpráva vůbec měla velký vliv, i když spíše teoretický, než praktický, ale v posledních desetiletích se ekologická problematika stává uznávanější a to rozpracování, které použiji, pochází ze Světové banky. Diagram, přejatý z webové stránky Světové banky, se snaží ukázat, že udržitelnost je třeba chápat alespoň ze tří hledisek či ve třech oblastech: v oblasti společenské (červenou barvou), v oblasti ekonomické (modrá barva) a v oblasti životního prostředí (zelená). Tvary trojúhelníků naznačují skládačku, vyjadřující, že všechno do sebe zapadá a navzájem se ovlivňuje. Pokusí

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo