Dobré vládnutí

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Společnost, Právo, Filosofie
Vydáno: 28.4.2017
Autor:
Zpět

Dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj

Luděk Rychetník

Ve svém příspěvku budu hovořit o Dobrém vládnutí pro udržitelný rozvoj. Snad jen bychom mohli vzpomenout, co jsme dnes odpoledne slyšeli, že v Čechách a na Moravě (na Moravě možná lépe), na Slovensku a v Rakousku se Laudato si setkalo celkem s vlažným přijetím. Když jsme o tom mluvili s prof. Mlčochem ve vlaku a když jsem pak jel ze Starého města autobusem a koukal po utěšené jihomoravské krajině - pole sklizená a hned zoraná, všude zeleno, tak mě napadlo, že by to bylo možná tím, že my ty ekologické problémy u nás ve střední Evropě nevnímáme tak intenzivně a k tomu, abychom se zajímali o Laudato si, potřebujeme myslet trochu globálněji.

Podle osnovy budu především definovat, co je to udržitelnost a zjistíme, že jsme tu definici už slyšeli od pana Eddie Praha. Je to definice ze zprávy paní Brundtlandové, napsané asi před 20 lety. Pak budeme hovořit o tom inzerovaném dobrém vládnutí Karla IV. a pokusíme se odvodit, co z toho by mohlo být užitečné pro dnešek. Jako příklad jeho státnického či politického umění vezmu jeho pokus zavést do Čech římské právo (Codex Carolinus, v pozdějších stoletích nazývaný Maiestas Carolina) a pak už skočíme do současnosti do doby demokracie a řekneme si o přeložení karlovské moudrosti do ctností demokratických občanů. Změnu, kterou by to vyžadovalo, abychom se tak chovali a přijali ty ctnosti, může stimulovat, vyvolat, udržovat silná vize. A já budu tvrdit, že katolická církev má tuto vizi a je to civilizace lásky.

Udržitelnost - je to takový rozvoj, který uspokojuje současné potřeby, ale neohrožuje potřeby budoucích generací. Paní Brundtlandová tuto zprávu o životním prostředí zpracovala pro Spojené národy v roce 1987 a ta zpráva se nazývala „Naše společná budoucnost“. Ta definice a její zpráva vůbec měla velký vliv, i když spíše teoretický, než praktický, ale v posledních desetiletích se ekologická problematika stává uznávanější a to rozpracování, které použiji, pochází ze Světové banky. Diagram, přejatý z webové stránky Světové banky, se snaží ukázat, že udržitelnost je třeba chápat alespoň ze tří hledisek či ve třech oblastech: v oblasti společenské (červenou barvou), v oblasti ekonomické (modrá barva) a v oblasti životního prostředí (zelená). Tvary trojúhelníků naznačují skládačku, vyjadřující, že všechno do sebe zapadá a navzájem se ovlivňuje. Pokusí

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo