Odhalení svého pravého já

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 30.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Meditace se svým zaměřením do jednoho bodu, ať už na dech, na pohyb, nebo v našem případě na mantru, je vědecky ověřeným způsobem relaxace jak mysli, tak i těla.

Prostým věnováním pozornosti na svoje slovo se náš dech a srdeční tep zpomalí a uklidní neposedné tělo. Když se náš dech zpomalí, zpomalí se i myšlenky. Dech je mostem mezi tělem a duchem.

John Main řekl: „Dech by měl být klidný a pravidelný. Umožni každému svalu svého těla uvolnění. A pak slaď mysl s tělem. Opravdovým úkolem meditace je dosáhnout harmonii těla, mysli a ducha.“

Když pak prostě přijmeme neklidnou povahu naší mysli a s láskou a věrně navzdory všemu opakujeme svoje slovo, myšlenky a obrazy se pomalu ztratí na pozadí.

Je dobře možné užívat meditaci čistě pro její zdravotní účinky, jako techniku proměňující tělo a mysl, relaxační techniku, a tam se zastavit. Je úžasné zastavit nekonečně žvanící mysl a uvolnit stres a napětí. Bude to nádherný pocit mít ‚oddechový čas‘ od starostí, úzkostí, nadějí a strachů, které nás všeobecně obklopují, zastavit únik energie mysli točící se v kruzích. To by ovšem byla ztracená příležitost. V meditaci je daleko více než její fyziologické účinky na tělo. Dopad na tělo a mysl jsou však přesto důležitým prvním krokem na cestě k proměně, k jasu vize a celkového uvědomění.

Když dosáhneme tento pokoj a harmonii uklidněním mysli a těla a stále věnujeme plnou pozornost své mantře, můžeme si uvědomovat pokojné, harmonické ticho přebývající v našich srdcích. „Nic nevystihuje Boha tak dobře jako ticho“, říká mistr Eckhart, německý mystik 14. století. Meditace je proto duchovní disciplínou, objevným putováním do středu našeho pravého bytí, kde přebývá Kristus a současně objevným putováním do přítomnosti Boží. Jakmile to jednou objevíme, bude to pronikat naším životem a ovlivňovat všechny naše skutky.

Nejdůležitějším cílem křesťanské meditace je dovolit Boží tajemné a tiché přítomnosti stát se v nás stále více nejen skutečností, ale skutečností našeho života, umožnit jí stát se skutečností dávající smysl všemu, co děláme, všemu, co jsme.“

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 1, dopis 27

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo