Vytrvalost

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 31.3.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Těsně spojen s benediktinským slibem ‚obrácení‘ je slib ‚stability‘. Benedikt si byl dobře vědom, že neustálé obrácení, stálé obracení se k Bohu v modlitbě a v životě jež žádá duchovní stezka, bylo často procesem obtížným a odrazujícím.

Proto zdůrazňoval ctnost ‚stability‘, kterou pojímal především jako kvalitu vytrvalosti, zakořenění v tradici a praxi.

Co děláme, když se zdráháme meditovat? Co děláme, když se bojíme pustit věci z kontroly? Co děláme, když cítíme selhání v meditaci, protože se nic neděje? Ctnost ‚Stability‘ nás učí následující: prostě se posadíme v obvyklý čas a říkáme svoje slovo. V této praxi vytrváme bez ohledu na to, co se děje nebo neděje. Věrně sedíme a říkáme svoji mantru, aniž bychom něco očekávali.

Krásné je to, že se něco děje, ovšem na úrovni jiné než je naše povrchní osobnost; opravdová proměna se odehrává v našem hlubokém středu. Nejsme si toho vědomi, protože je to mimo naše rozumové vědomí. Pokud to dovolíme a důvěřujeme, meditace umožní obrácení srdce, posun důrazu od povrchního já k našem pravému já v Kristu.

Benedikt byl silně ovlivněn naukou pouštních otců a matek skrze Jana Kasiána. Tato nuda, sucho, toto ‚k čemu to je?‘, vyžadující protilátku stability jim bylo také známé. Tuto paralyzující emoci nazývali ‚démon Akédie‘.:

Démon akédie, zvaný též polední démon – je tím démonem, který působí nejvážnější obtíže se všech. Vnutí svůj útok mnichovi (meditujícímu) kolem čtvrté hodiny (10 dopoledne) a obsazuje duši až do osmé hodiny (2 odpoledne). Nejprve vytváří dojem, že se slunce sotva pohybuje, pokud vůbec, a že den má padesát hodin. Pak mnicha nutí, aby se neustále díval z oken, chodil mimo svoji celu, opatrně hleděl na slunce, aby zjistil jak je ještě daleko do deváté hodiny (ve 3 odpoledne se podává jediné jídlo dne), dívat se tímto směrem a pak zas jinam, aby viděl, zda se snad některý z bratří neobjeví ze své cely. Pak usazuje do srdce mnicha nenávist k místu, nenávist k jeho životu vůbec, nenávist k fyzické práci (nenávist k meditaci).

Vede jej k přemítání o tom, že se láska se zprostřed bratří vytratila, že není nikdo, kdy by povzbudil. Pokud je tam někdo, kdo jej náhodou nějak urazí, toho démon také využije, aby dále přispíval k této nenávisti. Tento démon jej také vede k tomu, aby toužil po jiných místech, kde si může snadněji opatřovat živobytí, snadněji najít práci a dosáhnout skutečného úspěchu. Pokračuje návrhem, že nakonec to není to nejlepší místo, které by bylo základnou pro zalíbení Pánu. Bůh se dá uctívat kdekoli. K těmto přemítáním připojuje vzpomínku na svoje drahé a na svůj dřívější způsob života. Vykresluje život, jak se rozpíná po dlouhý úsek času a před oko mysli předestírá námahu asketického boje (meditační praxe), a jak říká přísloví, žádný list nenechá nedotčený, aby mnicha svedl k opuštění jeho cely a k vypadnutí z boje. V patách tohoto démona už žádný jiný nenásleduje (pokud je poražen), z boje povstává už jen stav hlubokého pokoje a nevyjádřitelné radosti.

Mnohé z těchto zde vyjádřených pocitů poznáváme: čas se vleče; nikdo nemá slovo povzbuzení; nedosahuji ničeho; je hrozně těžké tiše sedět; opakovat moje slovo je nuda; nebylo by lepší přečíst si nějakou knihu o meditaci a duchovním životě? Nebylo by stejně dobré projít se v přírodě? Poselství je ale velmi jasné – nedovolte ‚démonovi‘ vyhrát, vytrvejte a zavládne pokoj.

 

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo