Týdenní setkání skupiny

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 24.3.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Naděje Johna Maina, že se nauka bude sdílet díky malým skupinám žen a mužů setkávajících se pravidelně v domech, farnostech a na pracovištích je více než naplněna, protože mimo jím jmenovaná místa jsou ještě skupiny ve školách, nemocnicích, hospicích, onkologických centrech a vězeních. Na obchodní škole univerzity Georgetown byla křesťanská meditace zavedena jako součást kurzu MBA. Vlastně se v současné době pravidelně setkává 2257 skupin ve více než 53 zemích světa.

 

John Main jasně chápal potřebu společenství víry, které by upevnilo závazek jednotlivce vůči duchovní disciplíně meditace: „V kontaktu s druhými se probouzíme vůči hlubší pravdě našeho bytí, kterou máme vnímat, a tak se učíme vyjít ze sebe. To je důvodem, proč pravidelná meditace ať už denní nebo týdenní, s toutéž skupinou nebo komunitou, je tak zdravou podporou na naší pouti. Když jsme přítonmi s ostatními, nemůžeme udržovat iluzi izolované pouti. A přece nám tato tělesná a duchovní přítomnost připomíná hlubší osobní závazek ke klidu, tichu a věrnosti…. Skupina nebo společenství podobně signalizuje konec všemu falešnému hrdinství a sebe-dramatizace. Když jsme v kontaktu s obyčejnými selháními a omezeními ostatních, staví to naše zdroje i věrnost do perspektivy, kterou potřebujeme k vyvážení a harmonii svého života. V přítomnosti druhých poznáváme sami sebe.“ (kniha Kristus přítomný)

 

Meditující instinktivně poznávají, že je to cesta po které se samotnému člověku jde obtížně. Je mnohem snadnější po ní jít s ostatními. Je pravda, že nikdo jiný za nás meditovat nemůže; v samotě meditujeme každý den, ale současně zjišťujeme, že setkávání s ostatními na společné cestě nám může darovat podporu, kterou potřebujeme k pokračování na cestě.

 

Skupinové uspořádání také pomáhá začátečníkům naučit se ‚jak‘ meditovat. Nově příchozí mohou být do skupiny začleněni kdykoli. Zkušenost také ukázala, že když skupina začíná v nové geografické oblasti, připojí se i lidé, kteří předtím nikdy nemeditovali. Nové skupiny uvádějí nové lidi do meditace.

 

Důležitý důvod k setkávání se v meditační skupině jednou týdně je tedy jasný: rozvíjí to duchovní spojení mezi členy a vzájemnou starost mezi těmi, kdo se vydali na společnou pouť. P. William Johnston SJ ve své knize ‚Vnitřní oko lásky‘ komentuje meditaci ve skupině takto: „Například můžeme spolu sedět v tiché a bezeslovné meditaci. A v takové situaci můžeme cítit nejen ticho ve svých srdcích, ale také ticho v celé skupině. Někdy bude toto ticho skoro hmatatelné a může sjednocovat lidi hlouběji než jakákoli slova.“ Toto sdílení ticha je srdcem setkání meditující skupiny. Moc a síla společné meditace vychází z Ježíšových slov: ‚Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.‘ (Mt 18,20)

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 1, dopis 50

zdroj obrázku: pjah73 on Visualhunt.com / CC BY-NC-ND

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo