Biskup Josef Martin Nathan uděluje kněžské svěcení Leopoldovi Lentschigovi

Ilustrace
Téma: Historie
Vydáno: 4.10.2017
Autor: Jan Larisch, Th.D.
Zpět

Dlouho a na mnoha setkáních se v souvislosti s biskupem Josefem Martinem Nathanem řešila otázka, zda za svého života udělil někomu kněžské svěcení. Byly dávány různé, ale zároveň nedoložitelné odpovědi ve smyslu ano, ne, nevíme, snad ano, udělil jen jáhenské svěcení, ale možná i kněžské svěcení.

V Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc, ve fondu Arcibiskupství olomoucké v knize Syllabus Ordinatiorum episcopalium ACO 19, rok 1943, str. 73, se konečně našel tento zápis:

Angaria extraordinaria Dom. V. post Pentec. i.e. die 18. Juli 1943 ab Excellmo et Revmo Domino Josepho Martino Nathan, Episcopo tit. Arycandensi et Auxiliari Olomucensi in ecclesia curatiali ad St. Familiam in Branitz ad s. Presbyteratus Ordinem promotus est:
(Nomen et cognomen) Lentschig Leopoldus (Patria) Sil. Alt Erbersdorf
(Dies et annus nativitatis) 10. 11. 1915 (Dioecesis et status) Olomucensis

Překlad:
Mimořádně v pátou neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého, tj. 18. července 1943, byl biskupem Josefem Martinem Nathanem, titulárním biskupem Arycandenským a pomocným biskupem olomouckým, v ústavním kostele Svaté Rodiny v Branicích na kněze vysvěcen (jméno a příjmení) Leopoldus Lentschig, (místo narození) Slezsko, Staré Heřmínovy, (den a rok narození) 10. 11. 1915, (diecéze) olomoucká.

Při dalším ověřování a dohledávání informací k osobě Leopolda Lentschiga bylo zjištěno:

Leopold Lentschig se narodil 10. listopadu 1915 ve Starých Heřmínovech. Po maturitě si podal přihlášku do kněžského semináře do Olomouce, kam nastoupil s počátkem akademického roku 1936-37. Zde absolvoval dva roky studia a seminární formace. Po podepsání mnichovské dohody v září 1938 a po obsazení pohraničí přestoupil podle pokynů představených do kněžského semináře ve Vidnavě. Zde zdárně ukončil třetí rok studia bohosloví. Po nástupu do čtvrtého roku studia dostal na podzim roku 1939 povolávací rozkaz k nástupu do německé armády. Byl nasazen ve Francii, Jugoslávii a v Rusku. V době pobytu na vojenské dovolence v červenci 1943 byl biskupem Josefem Martinem Nathanem v neděli 18. července 1943 posvěcen na kněze. Po ukončení války a propuštění ze zajateckého vojenského tábora nastoupil do duchovní služby v diecézi Hildesheim. Později působil na dalších místech. Zemřel 30. září 2008 v Ried im Innkreis v Horním Rakousku.

KnihaPamětní desky, Branice

Prameny:

ZA Opava, pobočka Olomouc. Fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc, inv. č. 19: Syllabus Ordinatiorum episcopalium.
Catalogus venerabilis cleri Archidioecesis Olomucensis 1937 a 1938.
Handbuch des sudetendeutschen und preußischen Anteiles der Erzdiözese Olmütz 1940 a 1943.Archiv des Heimatkreises Freudenthal/Altvater e. V. Die Ortschaft: Alt-Ebersdorf, die Name: Leopold Lentschig.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo